Sloupce

Určení šířky sloupce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Tabulka - Vlastnosti - Sloupce.


Přizpůsobit šířku tabulky

Zmenší nebo zvětší šířku tabulky podle toho, jak je upravena šířka sloupce. Tato volba není k dispozici, je-li na kartě Tabulka vybráno zarovnání Automaticky či je zaškrtnuta šířka Relativní, případně jsou-li některé řádky tabulky vybrány.

Upravit sloupce rovnoměrně

Změní šířku všech ostatních sloupců procentuálně stejně jako šířku měněného sloupce. Jestliže například zmenšíte sloupec na polovinu, zmenší se na polovinu i velikosti ostatních sloupců. Pro tuto možnost je nutné, aby bylo povoleno Přizpůsobit šířku tabulky.

Zbývající místo

Zobrazuje místo, které je k dispozici pro úpravy šířky sloupců. Chcete-li nastavit šířku tabulky, klepněte na kartu Tabulka.

Šířka sloupce

Nastavení šířky sloupců tabulky.

Šířky sloupců

Zadejte požadovanou šířku sloupce.

Šipka doleva

Zobrazuje sloupce tabulky vlevo od aktuálního sloupce.

Šipka doprava

Zobrazuje sloupce tabulky vpravo od aktuálního sloupce.

Podpořte nás!