Sloupce

Určení šířky sloupce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Tabulka - Vlastnosti - Sloupce.


Přizpůsobit šířku tabulky

Zmenší nebo zvětší šířku tabulky podle toho, jak je upravena šířka sloupce. Tato volba není k dispozici, je-li na kartě Tabulka v části Zarovnání vybrána možnost Automaticky.

Upravit sloupce rovnoměrně

Je-li to možné, bude změna šířky stejná pro každý sloupec. Tato volba není k dispozici, je-li na kartě Tabulka v části Zarovnání vybrána možnost Automaticky.

Zbývající místo

Zobrazuje místo, které je k dispozici pro úpravy šířky sloupců. Chcete-li nastavit šířku tabulky, klepněte na kartu Tabulka.

Šířka sloupce

Nastavení šířky sloupců tabulky.

Šířky sloupců

Zadejte požadovanou šířku sloupce.

Šipka doleva

Zobrazuje sloupce tabulky vlevo od aktuálního sloupce.

Šipka doprava

Zobrazuje sloupce tabulky vpravo od aktuálního sloupce.

Úprava tabulek pomocí klávesnice

Podpořte nás!