Tabulka

Nastavení velikosti, umístění, vzdáleností a zarovnání pro vybranou tabulku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Tabulka - Vlastnosti - Tabulka.


Vlastnosti

Název

Zadejte interní název tabulky. Pomocí tohoto jména můžete tabulku rychle najít v Navigátoru.

Šířka

Zadejte šířku tabulky. Toto zaškrtávací pole je k dispozici, jen pokud není v části Zarovnání zvolena možnost Automaticky.

Relativní

Zobrazuje šířku tabulky v procentech šířky stránky.

Zarovnání

Nastavení zarovnání pro vybranou tabulku.

Automaticky

Rozšíří tabulku vodorovně k levému a pravému okraji stránky. Toto je doporučené nastavení pro tabulky v HTML dokumentech.

Vlevo

Zarovná levý okraj tabulky k levému okraji stránky.

Zleva

Odsadí levý okraj tabulky o vzdálenost určenou v poli Vlevo v části Vzdálenost.

Vpravo

Zarovná pravý okraj tabulky k pravému okraji stránky.

Na střed

Zarovná tabulku na střed stránky.

Ruční

Vodorovně zarovná tabulku podle hodnot, které zadáte do polí Vlevo a Vpravo v části Vzdálenost. LibreOffice automaticky vypočte šířku tabulky. Zvolte tuto možnost, pokud chcete ručně určit šířku jednotlivých sloupců.

Vzdálenost

Vlevo

Určete vzdálenost mezi levým okrajem stránky a okrajem tabulky. Tato volba není k dispozici, je-li v části Zarovnání vybráno Automaticky nebo Vlevo.

Vpravo

Určete vzdálenost mezi pravým okrajem stránky a okrajem tabulky. Tato volba není k dispozici, je-li v části Zarovnání vybráno Automaticky nebo Vpravo.

Nad

Určete vzdálenost mezi horním okrajem tabulky a textem nad tabulkou.

Pod

Určete vzdálenost mezi dolním okrajem tabulky a textem pod tabulkou.

Ikona tipu

Chcete-li vložit odstavec před tabulku na začátku dokumentu, záhlaví či zápatí, umístěte kurzor před obsah první buňky a stiskněte +Enter.


Vlastnosti

Směr textu

Určete směr textu pro odstavec, který používá komplexní rozvržení textu (CTL). Tato vlastnost je dostupná, pouze pokud je povoleno komplexní rozvržení.

Podpořte nás!