Formát tabulky

Určuje vlastnosti vybrané tabulky, např. název, zarovnání, vzdálenosti, šířku sloupců, ohraničení či pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Vlastnosti.


Tabulka

Nastavení velikosti, umístění, vzdáleností a zarovnání pro vybranou tabulku.

Tok textu

Nastavení toku textu pro text před a po tabulce.

Sloupce

Určení šířky sloupce.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!