Vlastnosti tabulky

Určuje vlastnosti vybrané tabulky, např. název, zarovnání, vzdálenosti, šířku sloupců, ohraničení či pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Vlastnosti.

Na liště Tabulka (s kurzorem v tabulce) klepněte na

Ikona Vlastnosti tabulky

Vlastnosti tabulky


Tabulka

Nastavení velikosti, umístění, vzdáleností a zarovnání pro vybranou tabulku.

Tok textu

Nastavení toku textu pro text před a po tabulce.

Sloupce

Určení šířky sloupce.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Pozadí

Nastaví nebo odstraní barvu či obrázek na pozadí pro vybrané buňky, řádky nebo tabulku.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!