Vlastnosti tabulky

Určuje vlastnosti vybrané tabulky, např. název, zarovnání, vzdálenosti, šířku sloupců, ohraničení či pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Vlastnosti.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Vlastnosti tabulky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vlastnosti tabulky

Vlastnosti tabulky


Tabulka

Nastavení velikosti, umístění, vzdáleností a zarovnání pro vybranou tabulku.

Tok textu

Nastavení toku textu pro text před a po tabulce.

Sloupce

Určení šířky sloupce.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Pozadí

Nastaví nebo odstraní barvu či obrázek na pozadí pro vybrané buňky, řádky nebo tabulku.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!