Objekt

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete změnit vlastnosti vybraného objektu, např. velikost a název.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti.

Ikona Vlastnosti objektu

Vlastnosti objektu


Typ

Nastavení velikosti a umístění vybraného objektu či rámce na stránce.

Možnosti

Nastavení vlastností vybraného objektu, obrázku nebo rámce.

Obtékání

Určuje, jak má text obtékat okolo objektu. Také můžete určit vzdálenost mezi textem a objektem.

Hypertextový odkaz

Nastavení vlastnosti hypertextového odkazu pro vybraný obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Makro

Určuje makro spuštěné při klepnutí na obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!