Možnosti

Nastavení vlastností vybraného objektu, obrázku nebo rámce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Možnosti.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Možnosti.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Upravit/Nový - Možnosti.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Možnosti.


Název

Určuje název vybraného objektu a přiřazené odkazy.

Název

Zadejte název vybraného objektu.

Ikona tipu

Přiřadí objektu, obrázku nebo rámci smysluplný název, abyste ho v rozsáhlých dokumentech mohl snadno nalézt.


Alternativní text (jen plovoucí rámce, obrázky a objekty)

Zadejte text, který se zobrazí ve webovém prohlížeči, pokud není vybraný objekt k dispozici. Alternativní text také pomáhá lidem s postižením.

Předchozí odkaz

Zobrazuje prvek (objekt, obrázek nebo rámec), který je v řadě odkazů před současným prvkem. Chcete-li přidat nebo změnit předchozí odkaz, vyberte název ze seznamu. Pokud spojujete rámce, současný a cílový rámec musejí být prázdné.

Následující odkaz

Zobrazuje prvek (objekt, obrázek nebo rámec), který je v řadě odkazů po současném prvku. Chcete-li přidat nebo změnit následující odkaz, vyberte název ze seznamu. Pokud spojujete rámce, současný a cílový rámec musejí být prázdné.

Zamknout

Nastavení ochrany vybraného objektu.

Obsah

Brání změnám obsahu vybraného objektu.

Obsah vybraného prvku můžete zkopírovat.

Umístění

Uzamkne umístění vybraného objektu v aktuálním dokumentu.

Velikost

Uzamkne velikost vybraného objektu.

Vlastnosti

Nastavení tisku a toku textu pro vybraný objekt.

Upravitelné v dokumentu jen pro čtení (jen rámce)

Umožňuje upravovat obsah rámce v dokumentu, která je chráněn proti zápisu (jen pro čtení).

Tisk

Při tisku dokumentu se tiskne i vybraný objekt.

Tok textu

Určuje tok textu v rámci. Chcete-li použít výchozí nastavení toku textu, zvolte ze seznamu Použít nastavení nadřazeného objektu.

Svislé zarovnání obsahu

Určuje svislé zarovnání obsahu rámce. Týká se to především textového obsahu, ale ovlivněny budou také tabulky a další objekty ukotvené k oblasti textu (ukotvené jako znak, ke znaku nebo k odstavci), jako například rámce, obrázky či kresby.

Směr textu.

Podpořte nás!