Možnosti

Nastavení vlastností vybraného obrázku, rámce nebo objektu OLE.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Možnosti.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Možnosti.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku pro vybraný Styl rámce a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Možnosti.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Možnosti.

Klepněte pravým tlačítkem na vybraný objekt a zvolte kartu Vlastnosti - Možnosti.


Zpřístupnění

Název

Zadejte název vybraného objektu.

tip

Přiřadí objektu, obrázku nebo rámci smysluplný název, abyste ho v rozsáhlých dokumentech mohl snadno nalézt.


Text

Zadejte krátký popis důležitých podrobností o vybraném objektu pro osoby, které objekt neuvidí. Tento text také mohou použít asistenční technologie.

Alternativní text

Zadejte delší popis objektu, zvláště pokud jej nelze dostatečně podrobně uvést ve stručném poli Text. Pomocí pole Alternativní text přidáte další informace ke stručnému popisu uvedenému v poli Text. Tento text také mohou použít asistenční technologie.

note

U obrázků se Text a Alternativní text exportují s odpovídající značkou ve formátu HTL a PDF (nezapomeňte povolit v exportu do PDF možnost Univerzálně přístupné (PDF/UA)).


Dekorativní

Označí položku jako čistě dekorativní, tj. nejedná se o součást obsahu dokumentu, a asistenční technologie ji tak mohou ignorovat.

Řada (pouze rámce)

Předchozí odkaz

Zobrazuje rámec, který je v řadě před vybraným rámcem. Chcete-li předchozí odkaz přidat nebo změnit, vyberte název ze seznamu. Pokud rámce spojujete, vybraný a cílový rámec musejí být prázdné.

Následující odkaz

Zobrazuje rámec, který je v řadě za vybraným rámcem. Chcete-li následující odkaz přidat nebo změnit, vyberte název ze seznamu. Pokud rámce spojujete, vybraný a cílový rámec musejí být prázdné.

Zamknout

Nastavení ochrany vybraného objektu.

Obsah

Brání změnám obsahu vybraného objektu.

Obsah vybraného prvku můžete zkopírovat.

Umístění

Uzamkne umístění vybraného objektu v aktuálním dokumentu.

Velikost

Uzamkne velikost vybraného objektu.

Zarovnání obsahu (pouze rámce)

Svislé zarovnání

Určuje svislé zarovnání obsahu rámce. Týká se to především textového obsahu, ale ovlivněny budou také tabulky a další objekty ukotvené k oblasti textu (ukotvené jako znak, ke znaku nebo k odstavci), jako například rámce, obrázky či kresby.

Vlastnosti

Nastavení tisku a toku textu pro vybraný objekt.

Upravitelné v dokumentu jen pro čtení (jen rámce)

Umožňuje upravovat obsah rámce v dokumentu, která je chráněn proti zápisu (jen pro čtení).

Tisk

Při tisku dokumentu se tiskne i vybraný objekt.

Směr textu (pouze rámce)

Určuje tok textu v rámci. Chcete-li použít výchozí nastavení toku textu, zvolte ze seznamu Použít nastavení nadřazeného objektu.

Podpořte nás!