Makro

Určuje makro spuštěné při klepnutí na obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit/Formát - Obrázek - Vlastnosti - Makro.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Makro.

Zvolte Nástroje - Automatický text - Automatický text (tlačítko) - Makro.

Zvolte Nástroje - Obrázková mapa - otevřete místní nabídku Makro.

Zvolte kartu Formát - Znak - Hypertextový odkaz a tlačítko Události.


Událost

Seznam událostí, které mohou vyvolat makro. Jsou vypsány jen události relevantní k vybranému objektu.

V následující tabulce jsou vypsány typy objektů a události, které mohou spustit makro:

Událost

Spouštěč události

Objekt OLE

Obrázek

Rámec

Automatický text

Oblast obrázkových map

Hypertextový odkaz

Klepnutí na objekt

objekt je vybrán

Myš na objektu

ukazatel myši se přesune na objekt

Provést hypertextový odkaz

klepnutí na hypertextový odkaz přiřazení objektu

Myš opouští objekt

ukazatel myši se přesune z objektu

Úspěšné načtení obrázku

obrázek je úspěšně načten

Načítání obrázku ukončeno

načítání obrázku je ukončeno uživatelem (např. při stahování)

Nelze načíst obrázek

obrázek nebyl úspěšně načten

Vkládání alfanumerických znaků

zadání textu

Vkládání jiných než alfanumerických znaků

zadání řídících znaků, např. tabulátoru nebo zalomení řádku

Změnit velikost rámce

změna velikosti rámce

Přesunout rámec

přesun rámce

Před vložením automatického textu

před vložením automatického textu

Po vložení automatického textu

po vložení automatického textu


Ikona poznámky

Události spojené s ovládacími prvky formuláře naleznete v části Vlastnosti ovládacího prvku nebo Vlastnosti formuláře.


Přiřazená akce

Určuje makro, které se spustí při zvolené události.

Rámce umožňují spojit určité události s funkcí, která poté rozhodne, zda událost zpracuje LibreOffice Writer nebo funkce. Více informací se dočtete v nápovědě LibreOffice Basic.

Makro z

Seznam programu LibreOffice a všech otevřených dokumentů LibreOffice. V tomto seznamu můžete určit, odkud chcete makro vybrat.

Existující makra

Seznam všech dostupných maker. Vyberte makro, které chcete přiřadit označené události, a klepněte na Přiřadit.

Přiřadit

Přiřadí vybrané makro k vybrané události.

Odstranit

Odstraní přiřazení makra z vybrané položky.

Podpořte nás!