Editor obrysů

Změní obrys vybraného objektu. LibreOffice používá obrys pro určení možností obtékání textu kolem objektu.

Zobrazuje náhled objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Obtékání textu - Upravit obrys.


Použít

Použije obrys na vybraný objekt.

Ikona

Použít

Pracovní plocha

Odstraní uživatelský obrys. Klepněte zde a poté klepněte do oblasti náhledu.

Ikona

Pracovní plocha

Vybrat

Změní režim na výběr, abyste mohli obrys vybrat.

Ikona

Vybrat

Obdélník

V náhledu objektu přetažením nakreslete obdélník. Chcete-li nakreslit čtverec, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona

Obdélník

Elipsa

V náhledu objektu přetažením nakreslete elipsu. Chcete-li nakreslit kruh, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona

Elipsa

Mnohoúhelník

Nakreslí uzavřený tvar složený z rovných čar. Klepněte na místo, kde chcete mnohoúhelník začít, a táhnutím nakreslete čáru. Klepnutím určíte konec čáry a stejně pokračujte při určení zbývajících částí mnohoúhelníků. Poklepáním ukončíte kresbu mnohoúhelníku. Chcete-li omezit mnohoúhelník na úhly 45 stupňů, podržte při klepnutí klávesu Shift.

Ikona

Mnohoúhelník

Upravit body

Umožňuje změnit tvar obrysu. Klepněte zde a přetáhněte úchyty obrysu.

Ikona

Upravit body

Přesunout body

Přesouváním úchytů obrysu můžete změnit tvar obrysu objektu.

Ikona

Přesunout body

Vložit body

Vloží úchyt, kterým můžete změnit tvar obrysu. Klepněte zde a poté klepněte na náhled obrysu.

Ikona

Vložit body

Smazat body

Odstraní bod obrysu. Klepněte zde a poté klepněte na bod, který chcete odstranit.

Ikonka

Smazat body

Automatický obrys

Automaticky nakreslí obrys kolem objektu, který můžete upravit.

Ikona

Automatický obrys

Zpět

Vrátí zpět poslední akci.

Ikona

Zpět

Znovu

Obnoví akci naposledy vrácenou příkazem Zpět.

Ikona

Znovu

Kapátko

Vybere části rastru, které mají stejnou barvu. Klepněte na toto tlačítko a poté klepněte na barvu v rastru. Pokud chcete zvýšit barevný rozsah výběru, zvyšte hodnotu v poli Tolerance.

Ikona

Kapátko

Tolerance

Slouží k určení tolerance barev kapátka. Čím vyšší hodnotu v procentech zadáte, tím větší je barevný rozsah výběru kapátka.

Podpořte nás!