Obtékání textu

Určuje, jak má text obtékat okolo objektu. Také můžete určit vzdálenost mezi textem a objektem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Obtékání textu.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Obtékání textu.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Obtékání textu.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Obtékání textu.

Zvolte kartu Formát - Obtékání textu - Upravit - Obtékání textu.

Z místní nabídky:

Zvolte Obtékání textu.

Zvolte kartu Obtékání textu - Upravit - Obtékání textu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Obrázek - Obtékání textu.

Z postranní lišty:

Na kartě Vlastnosti zvolte oblast Obtékání textu.


tip

Chcete-li nechat obtékat text kolem tabulky, umístěte tabulku do rámce a poté nastavte obtékání textu kolem rámce.


Nastavení

Žádné

Umístí objekt na samostatný řádek. Text v dokumentu se zobrazuje nad a pod objektem, ale ne po stranách objektu.

Ikona Žádné

Žádné

Před

Text obtéká objekt na levé straně, je-li tam dostatek místa.

Ikona Před

Před

Za

Text obtéká objekt na pravé straně, je-li tam dostatek místa.

Ikona Za

Za

Rovnoběžně

Text obtéká objekt po všech stranách.

Ikona Rovnoběžně

Rovnoběžně

Přes

Umístí objekt před text.

Ikona Přes

Přes

Optimální

Text automaticky obtéká objekt vlevo, vpravo nebo na všech stranách. Je-li vzdálenost mezi objektem a okrajem stránky menší než 2 cm, text po této straně neobtéká.

Ikona Optimální

Optimální

Možnosti

Nastavení obtékání textu.

První odstavec

Po stisku klávesy Enter začne nový odstavec pod objektem. Mezera mezi odstavci se určí podle velikosti objektu.

Na pozadí

Přesune vybraný objekt na pozadí. Tato volba je dostupná, jen je-li vybráno obtékání Přes.

Obrys

Text obtéká okolo tvaru objektu. Tato volba není dostupná, je-li vybráno obtékání Přes nebo pro rámce. Chcete-li změnit obrys objektu, vyberte objekt a poté zvolte Formát - Obtékání textu - Upravit obrys.

Pouze vně

Text obtéká jen kolem obrysu objektu, ale ne ve volných oblastech v rámci tvaru objektu. Tato volba není k dispozici pro rámce.

Povolit překryv

Určuje, zda se objekt může překrývat s jiným objektem. Tato možnost nemá vliv na obtékání textu přes objekt, v takovém případě k překryvu vždy dojde.

Rozestupy

Určení vzdálenosti mezi vybraným objektem a textem.

Vlevo

Zadejte velikost mezery mezi levým okrajem objektu a textem.

Vpravo

Zadejte velikost mezery mezi pravým okrajem objektu a textem.

Nahoře

Zadejte velikost mezery mezi horním okrajem objektu a textem.

Dole

Zadejte velikost mezery mezi dolním okrajem objektu a textem.

Podpořte nás!