Typ

Nastavení velikosti a umístění vybraného objektu či rámce na stránce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Typ.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Typ.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Upravit/Nový - Typ.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Typ.


Velikost

Šířka

Zadejte požadovanou šířku vybraného objektu.

Relativní

Vypočítá šířku vybraného objektu v procentech šířky tiskové oblasti stránky.

Šířka relativně k

Určuje, co znamená 100% šířka: buď oblast textu (bez okrajů), nebo celou stránku (včetně okrajů).

Výška

Zadejte požadovanou výšku vybraného objektu.

Relativní

Vypočítá výšku vybraného objektu v procentech šířky tiskové oblasti stránky.

Výška relativně k

Určuje, co znamená 100% výška: buď oblast textu (bez okrajů), nebo celou stránku (včetně okrajů).

Zachovat poměr

Pokud změníte nastavení výšky či šířky, zachovává se vzájemný poměr stran.

Původní velikost

Obnoví původní nastavení velikosti vybraného objektu.

note

Tato volba není k dispozici pro rámce.


Automaticky

Automaticky upravuje výšku či šířku rámce, aby odpovídala obsahu rámce. Pokud chcete, můžete určit minimální výšku nebo minimální šířku rámce.

Ikona poznámky

Volba Automaticky je k dispozici, jen pokud vyberete rámec.


Ukotvení

Určuje možnosti ukotvení vybraného objektu nebo rámce. Možnosti ukotvení nejsou k dispozici, pokud otevřete dialog z okna Styly.

Ke stránce

Ukotví výběr k aktuální stránce.

K odstavci

Ukotví výběr k aktuálnímu odstavci.

Ke znaku

Ukotví výběr ke znaku.

Jako znak

Ukotví výběr jako znak. Výška současného řádku se upraví, aby odpovídala výšce výběru.

Umístění

Určuje umístění vybraného objektu na aktuální stránce.

Vodorovně

Vyberte vodorovné zarovnání objektu. Tato volba není k dispozici, pokud vyberete "ukotvit jako znak".

o

Určete vzdálenost mezi levým okrajem vybraného objektu a referenčním bodem, který vyberete v poli K. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud v poli Vodorovně zvolíte "Zleva".

k

Vyberte referenční bod pro určení vodorovného zarovnání. K dispozici jsou následující možnosti:

Dostupné možnosti závisí na nastavení ukotvení. S ohledem na aktuálně zvolené ukotvení nemusí být zobrazeny všechny.

tip

Výsledek nastavení zarovnání si můžete zobrazit v náhledovém poli.


Zrcadlit na sudých stránkách

Na sudých stránkách převrátí aktuální nastavení vodorovného zarovnání.

tip

K úpravě rozvržení objektů na sudých a lichých stránkách můžete také použít možnost překlopení obrázku.


Svisle

Nastavení svislého zarovnání objektu.

Ikona poznámky

Pokud ukotvíte objekt k rámu s pevnou výškou, jsou k dispozici pouze možnosti "Dole" a "Na střed".


o

Určete vzdálenost mezi horním okrajem vybraného objektu a referenčním bodem, který vyberete v poli K. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud v poli Svisle vyberete "Shora" nebo "Zdola" (jako znak).

k

Vyberte referenční bod pro určení svislého zarovnání. K dispozici jsou následující možnosti:

Dostupné možnosti závisí na nastavení ukotvení. S ohledem na aktuálně zvolené ukotvení nemusí být zobrazeny všechny.

tip

Výsledek nastavení zarovnání si můžete zobrazit v náhledovém poli.


Udržovat v hranicích textu

Uchovává vybraný objekt s textem, ke kterému je objekt ukotven. Nevybírejte tuto možnost, pokud chcete vybraný objekt umístit kamkoliv do dokumentu.

Implicitně je volba Udržovat v hranicích textu zaškrtnuta, pokud otevřete dokument vytvořený ve verzi Writeru starší než OpenOffice.org 2.0. Není ovšem zaškrtnuta, pokud vytvoříte nový dokument nebo otevřete dokument ve formátu Microsoft Word (*.doc).

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Zelený obdélník představuje vybraný objekt a červený obdélník představuje referenční bod pro zarovnání. Pokud ukotvíte objekt jako znak, referenční bod se změní na červenou čáru.

Formát - Ukotvení

Formát - Zarovnání textu

Podpořte nás!