Obrázek

Naformátuje velikost, umístění a další vlastnosti vybraného obrázku.

Některé vlastnosti vybraného obrázku můžete také upravit pomocí klávesových zkratek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Obrázek.

Zvolte tlačítko Vložit - Obrázek - Ze souboru - Vlastnosti.

Na liště Obrázek (když je vybrán obrázek) klepněte na

Icon

Vlastnosti obrázku


Dialogové okno Obrázek obsahuje následující karty:

Typ

Nastavení velikosti a umístění vybraného objektu či rámce na stránce.

Možnosti

Nastavení vlastností vybraného objektu, obrázku nebo rámce.

Obtékání

Určuje, jak má text obtékat okolo objektu. Také můžete určit vzdálenost mezi textem a objektem.

Hypertextový odkaz

Nastavení vlastnosti hypertextového odkazu pro vybraný obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Obrázek

Nastavení možností překlopení a odkazu vybraného obrázku.

Oříznout

Ořízne nebo změní velikost vybraného obrázku. Také je možné obnovit původní velikost obrázku.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Oblast

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Makro

Určuje makro spuštěné při klepnutí na obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!