Obrázek

Naformátuje velikost, umístění a další vlastnosti vybraného obrázku.

Některé vlastnosti vybraného obrázku můžete také upravit pomocí klávesových zkratek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Oblast.

Na liště Obrázek (když je vybrán obrázek) klepněte na

Ikona Vlastnosti obrázku

Vlastnosti obrázku


Dialogové okno Obrázek obsahuje následující karty:

Umístění a velikost

Určuje velikost a umístění vybraného obrázku, rámce či objektu OLE na stránce.

Možnosti

Nastavení vlastností vybraného obrázku, rámce nebo objektu OLE.

Obtékání

Určuje, jak má text obtékat okolo objektu. Také můžete určit vzdálenost mezi textem a objektem.

Hypertextový odkaz

Nastavení vlastnosti hypertextového odkazu pro vybraný obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Obrázek

Nastavení možností překlopení a odkazu vybraného obrázku.

Oříznout

Ořízne nebo změní velikost vybraného obrázku. Také je možné obnovit původní velikost obrázku.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Oblast (pozadí, zvýraznění)

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Makro

Určuje makro spuštěné při klepnutí na obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!