Poznámky pod čarou / vysvětlivky

Určuje, kde se zobrazí poznámky pod čarou a vysvětlivky a také formát jejich číslování.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Sekce - Poznámky pod čarou / vysvětlivky.

Zvolte tlačítko Formát - Sekce - Možnosti a kartu Poznámky pod čarou / vysvětlivky.


Poznámky pod čarou

Shromáždit na konci textu

Přidá poznámky pod čarou až na konec sekce. Pokud sekce zabírá více stránek, poznámka pod čarou se přidá do spodní části stránky, na které je odkazována.

Restartovat číslování

Restartuje číslování poznámek pod čarou u určeného čísla.

Začít od

Zadejte číslo, které chcete přiřadit poznámce pod čarou.

Uživatelský formát

Určuje uživatelský formát číslování poznámek pod čarou. Toto zaškrtávací pole je dostupné, jen je-li zaškrtnuto pole Restartovat číslování.

Před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslem poznámky pod čarou.

Rozevírací seznam pro vlastní formát

Vyberte schéma číslování pro poznámky pod čarou.

Za

Zadejte text, který chcete zobrazit po čísle poznámky pod čarou.

Vysvětlivky

Shromáždit na konci sekce

Přidá vysvětlivky na konec sekce.

Restartovat číslování

Restartuje číslování vysvětlivek u určeného čísla.

Začít od

Zadejte číslo, které chcete přiřadit vysvětlivce.

Uživatelský formát

Určuje uživatelský formát číslování vysvětlivek. Toto zaškrtávací pole je dostupné, jen je-li zaškrtnuto pole Restartovat číslování.

Před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslem vysvětlivky.

Rozevírací seznam pro vlastní formát

Vyberte schéma číslování pro vysvětlivky.

Za

Zadejte text, který chcete zobrazit po čísle vysvětlivky.

Podpořte nás!