Poznámka pod čarou

Určuje nastavení pro poznámky pod čarou, např. oddělovací čáru poznámek od hlavního textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Poznámka pod čarou.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Upravit/Nový - Poznámka pod čarou.


Oblast poznámek pod čarou

Nastavte výšku oblasti poznámek pod čarou.

Ne větší než oblast stránky

Automaticky upraví výšku oblasti poznámek pod čarou v závislosti na počtu poznámek.

Maximální výška oblasti poznámek pod čarou

Nastaví maximální výšku oblasti poznámek pod čarou. Zaškrtněte toto pole a poté zadejte výšku.

Zadejte maximální výšku oblasti poznámek pod čarou.

Vzdálenost k textu

Zadejte velikost mezery mezi dolním okrajem stránky a prvním řádkem textu v oblasti poznámek pod čarou.

Oddělovací čára

Určuje umístění a další vlastnosti oddělovací čáry.

Umístění

Vyberte vodorovné zarovnání čáry, která odděluje hlavní text od poznámek pod čarou.

Styl

Vyberte styl formátování pro oddělovací čáru. Pokud nechcete oddělovací čáru zobrazit, zvolte "Žádná".

Tloušťka

Vyberte tloušťku oddělovací čáry.

Barva

Vyberte barvu oddělovací čáry.

Délka

Zadejte délku oddělovací čáry v procentech šířky oblasti stránky.

Vzdálenost k obsahu poznámek pod čarou

Zadejte velikost mezery mezi oddělovací čárou a prvním řádkem textu poznámek pod čarou.

Ikona tipu

Chcete-li určit vzdálenost mezi dvěma poznámkami pod čarou, zvolte Formát - Odstavec a poté klepněte na kartu Odsazení a rozestupy.


Podpořte nás!