Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Sloupce.

Zvolte Zobrazit - Styly - Styly stránky - otevřete místní nabídku vybraného stylu stránky - karta Upravit/Nový - Sloupce.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Sloupce.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Sloupce.

Zvolte kartu Vložit - Sekce - Sloupce.

Zvolte Formát - Sekce - tlačítko Možnosti - karta Sloupce.


Můžete vybrat přednastavené rozvržení sloupců nebo vytvořit vlastní. Když pro styl stránky vyberete rozvržení sloupců, použije se toto rozvržení pro všechny stránky, které používají stejný styl. Podobně také když vyberete rozvržení sloupců pro styl rámce, aktualizují se všechny rámce používající tento styl. Můžete také změnit rozvržení sloupců pro jeden rámec.

Nastavení

Sloupce

Zadejte počet sloupců, které chcete zobrazit na stránce, v rámci či v sekci.

Pole výběru

Také můžete zvolit některé z přednastavených rozvržení sloupců.

Předdefinované výběry jsou popsány v tipech nápovědy.

Použít na

Vyberte objekt, na který chcete použít rozvržení sloupců. Tato volba je dostupné pouze tehdy, pokud k tomuto dialogu přistupujete volbou Formát - Sloupce.

note

Následující dvě možnosti jsou k dispozici pouze pro formátování sekcí.


Rovnoměrně rozdělit obsah mezi všechny sloupce

Rovnoměrně rozdělí text ve vícesloupcových sekcích.

Směr textu

Určete směr textu pro odstavec, který používá komplexní rozvržení textu (CTL). Tato vlastnost je dostupná, pouze pokud je povoleno komplexní rozvržení.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

V náhledu rozvržení sloupců se zobrazují pouze sloupce a ne okolní obsah stránky.

Šířka a rozestupy

Automatická šířka

Vytvoří sloupce stejné šířky.

Pokud není zaškrtnuto pole Automatická šířka, určete nastavení šířky a vzdáleností sloupců.

Sloupec

Zobrazuje číslo sloupce, jeho šířku a vzdálenost k sousedním sloupcům.

Šipka doleva

Zobrazí sloupec vlevo.

Ikona šipky doleva

Šipka doleva

Šipka doprava

Zobrazí sloupec vpravo.

Ikona šipky doprava

Šipka doprava

Šířka

Zadejte šířku sloupce.

Rozestupy

Zadejte mezeru, kterou chcete vynechat mezi dvěma sloupci.

Oddělovací čára

Tato část je k dispozici, pokud rozvržení obsahuje více sloupců.

Styl

Vyberte styl formátování pro čáru oddělující sloupce. Pokud nechcete oddělovací čáru, zvolte "Žádná".

Šířka

Zadejte šířku oddělovací čáry.

Barva

Vyberte barvu oddělovací čáry.

Výška

Zadejte délku oddělovací čáry v procentech výšky sloupce.

Umístění

Vyberte svislé zarovnání oddělovací čáry. Tato volba je k dispozici, jen je-li Výška čáry menší než 100 %.

Podpořte nás!