Styl stránky

Nastavení formátování a rozvržení pro aktuální styl stránky, např. okraje stránky, záhlaví, zápatí či pozadí stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Styl stránky.

Zvolte Zobrazit - Styly (), zvolte Styly stránky, otevřete místní nabídku pro vybraný styl a zvolte Nový/Upravit.


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Stránka

Umožňuje nadefinovat rozvržení stránky pro dokumenty s jednou či více stránkami a také číslování stránek a formát papíru.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Záhlaví

Přidá k aktuálnímu stylu stránky záhlaví. Záhlaví je oblast v horním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo obrázky.

Zápatí

Přidá k aktuálnímu stylu stránky zápatí. Zápatí je oblast v dolním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo obrázky.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Poznámka pod čarou

Určuje nastavení pro poznámky pod čarou, např. oddělovací čáru poznámek od hlavního textu.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Mřížka textu

Přidá k aktuálnímu stylu stránky mřížku textu. Tato volba je k dispozici, pouze je-li zapnuta podpora asijských jazyků v Nástroje - Možnosti - Jazyková nastavení - Jazyky).

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty na aktuální kartě zpět na hodnoty z doby otevření dialogového okna. Pokud byl mezitím použit příkaz Použít, obnoví se hodnoty z doby jeho použití.

Použít

Použije změny provedené na všech kartách, aniž by se zavřelo dialogové okno. Tuto akci nelze vrátit zpět pomocí Obnovit.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší změny na všech kartách. Pokud byl mezitím použit příkaz Použít, zruší se změny provedené od doby jeho použití.

Podpořte nás!