Styl stránky

Nastavení formátování a rozvržení pro aktuální styl stránky, např. okraje stránky, záhlaví, zápatí či pozadí stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Styl stránky.

Zvolte Zobrazit - Styly (), zvolte Styly stránky, otevřete místní nabídku pro vybraný styl a zvolte Nový/Upravit.


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Stránka

Umožňuje nadefinovat rozvržení stránky pro dokumenty s jednou či více stránkami a také číslování stránek a formát papíru.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Záhlaví

Přidá k aktuálnímu stylu stránky záhlaví. Záhlaví je oblast v horním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo obrázky.

Zápatí

Přidá k aktuálnímu stylu stránky zápatí. Zápatí je oblast v dolním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo obrázky.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Poznámka pod čarou

Určuje nastavení pro poznámky pod čarou, např. oddělovací čáru poznámek od hlavního textu.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Mřížka textu

Přidá k aktuálnímu stylu stránky mřížku textu. Tato volba je k dispozici, pouze je-li zapnuta podpora asijských jazyků v Nástroje - Možnosti - Jazyková nastavení - Jazyky).

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!