Osnova a seznam

Přidá nebo odstraní úroveň osnovy, styl seznamu a číslování řádků z odstavce nebo stylu odstavce. Také můžete číslovaný seznam či číslování řádků restartovat nebo u něj změnit počáteční číslo.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Osnova a seznam.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte kartu Odstavec - Odstavec - Osnova a seznam.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte kartu Odstavec - Upravit styl - Osnova a seznam.

Zvolte kartu Styly - Upravit styl - Osnova a seznam (styly odstavce).

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Upravit/Nový - Osnova a seznam (pro styly odstavce).


  1. Chcete-li změnit nastavení číslování pro všechny odstavce, které používají stejný styl odstavce, zvolte Formát - Styly a poté klepněte na ikonu Styly odstavce. Pravým tlačítkem klepněte na styl v seznamu a zvolte Upravit. Poté klepněte na kartu Osnova a číslování.

  2. Chcete-li změnit nastavení číslování vybraných odstavců, zvolte Formát - Odstavec a poté klepněte na kartu Osnova a číslování.

Osnova

Úroveň osnovy

Zvoleným odstavcům nebo stylu odstavce přiřadí úroveň osnovy od 1 do 10. Úroveň osnovy zrušíte výběrem Tělo textu.

Použít styl seznamu

Styl seznamu

Vyberte styl seznamu, který chcete na odstavec použít. Tyto styly se zobrazí také v okně Styly (), pokud klepnete na ikonu Styly seznamu.

Upravit styl

Upravte vlastnosti vybraného stylu seznamu. Tyto vlastnosti se použijí na všechny odstavce formátované daným stylem seznamu.

Pokud se používá číslování osnovy, je toto tlačítko vypnuto. V tom případě úroveň osnovy a styl číslování nastavíte volbou Nástroje - Číslování kapitol.

note

Úroveň osnovy a styl seznamu jsou na sobě nezávislé. Pomocí Nástroje - Číslování kapitol přiřadíte formát číslování stylům odstavce, které jsou použity jako nadpisy ve struktuře osnovy dokumentu.


Tato část se zobrazí pouze, pokud upravujete vlastnosti aktuálního odstavce volbou Formát - Odstavec.

Restartovat na začátku tohoto odstavce

Restartuje číslování v aktuálním odstavci.

Začít číslem

Zaškrtněte toto pole a poté zadejte číslo, které chcete odstavci přiřadit.

Číselné pole "Začít číslem"

Zadejte číslo, které chcete odstavci přiřadit. Následující odstavce jsou číslovány od tohoto čísla.

Číslování řádků

Nastavení pro číslování řádků. Chcete-li v dokumentu zobrazit číslování řádků, zvolte Nástroje - Číslování řádků.

Zahrnout tento odstavec do číslování řádků

Zahrne aktuální odstavec do číslování řádků.

Restartovat na začátku tohoto odstavce

Restartuje číslování řádků v aktuálním odstavci nebo od zadaného čísla.

Začít číslem

Zadejte číslo, od kterého se má číslování řádků restartovat.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Následující tlačítka se zobrazí pouze pro styl odstavce.

Použít

Použije změny provedené na všech kartách, aniž by se zavřelo dialogové okno. Tuto akci nelze vrátit zpět pomocí Obnovit.

Nastavit na rodičovský

Nastaví hodnoty na aktuální kartě na odpovídající hodnoty ze stylu, který je určen v poli „Rodičovský“ na kartě Organizátor. Ve všech případech, včetně toho, kdy je „Rodičovský“ nastaven jako „Žádný“, se na této kartě odstraní hodnoty popsané v části „Obsahuje“.

Podpořte nás!