Osnova a seznam

Přidá nebo odstraní úroveň osnovy, styl seznamu a číslování řádků z odstavce nebo stylu odstavce. Také můžete číslovaný seznam či číslování řádků restartovat nebo u něj změnit počáteční číslo.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Osnova a seznam.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte kartu Odstavec - Odstavec - Osnova a seznam.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte kartu Odstavec - Upravit styl - Osnova a seznam.

Zvolte kartu Styly - Upravit styl - Osnova a seznam (styly odstavce).

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Upravit/Nový - Osnova a seznam.


  1. To change the numbering options for paragraphs that use the same paragraph style, choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon. Right-click the style in the list, choose Modify, and then click the Outline & List tab.

  2. To change the numbering options for selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

Osnova

Úroveň osnovy

Assigns an outline level from 1 to 10 to the selected paragraphs or Paragraph Style. Select [None] to remove the outline level.

Použít styl seznamu

Styl seznamu

Vyberte styl seznamu, který chcete na odstavec použít. Tyto styly se zobrazí také v okně Styly (), pokud klepnete na ikonu Styly seznamu.

Upravit styl

Upravte vlastnosti vybraného stylu seznamu. Tyto vlastnosti se použijí na všechny odstavce formátované daným stylem seznamu.

This button is disabled when Heading Numbering is applied. Choose Tools - Heading Numbering to edit the outline level and numbering format.

note

Outline level and List style are independent of each other. Use Tools - Heading Numbering to assign a numbering format to paragraph styles used as headings in a document outline structure.


The next three options only appear when you edit the properties of a selected paragraph by choosing Format - Paragraph.

Restartovat na začátku tohoto odstavce

Restartuje číslování v aktuálním odstavci.

Začít číslem

Zaškrtněte toto pole a poté zadejte číslo, které chcete odstavci přiřadit.

Číselné pole "Začít číslem"

Zadejte číslo, které chcete odstavci přiřadit. Následující odstavce jsou číslovány od tohoto čísla.

Číslování řádků

Nastavení pro číslování řádků. Chcete-li v dokumentu zobrazit číslování řádků, zvolte Nástroje - Číslování řádků.

Zahrnout tento odstavec do číslování řádků

Zahrne aktuální odstavec do číslování řádků.

Restartovat na začátku tohoto odstavce

Restartuje číslování řádků v aktuálním odstavci nebo od zadaného čísla.

Začít číslem

Zadejte číslo, od kterého se má číslování řádků restartovat.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Následující tlačítka se zobrazí pouze pro styl odstavce.

Použít

Použije změny provedené na všech kartách, aniž by se zavřelo dialogové okno. Tuto akci nelze vrátit zpět pomocí Obnovit.

Nastavit na rodičovský

Nastaví hodnoty na aktuální kartě na odpovídající hodnoty ze stylu, který je určen v poli „Rodičovský“ na kartě Organizátor. Ve všech případech, včetně toho, kdy je „Rodičovský“ nastaven jako „Žádný“, se na této kartě odstraní hodnoty popsané v části „Obsahuje“.

Podpořte nás!