Osnova a číslování

Přidá nebo odstraní úroveň osnovy, číslování či odrážky odstavce. Také můžete vybrat styl číslování a restartovat číslování v číslovaném seznamu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Osnova a číslování.

Zvolte kartu Styly - Upravit styl - Osnova a číslování (styly odstavce).

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Upravit/Nový - Osnova a číslování.


  1. Chcete-li změnit nastavení číslování pro všechny odstavce, které používají stejný styl odstavce, zvolte Formát - Styly a poté klepněte na ikonu Styly odstavce. Pravým tlačítkem klepněte na styl v seznamu a zvolte Upravit. Poté klepněte na kartu Osnova a číslování.

  2. Chcete-li změnit nastavení číslování vybraných odstavců, zvolte Formát - Odstavec a poté klepněte na kartu Osnova a číslování.

Osnova

Úroveň osnovy

Zvoleným odstavcům nebo stylu odstavce přiřadí úroveň osnovy od 1 do 10. Úroveň osnovy zrušíte výběrem Tělo textu.

Číslování

Styl číslování

Vyberte styl číslování, který chcete přiřadit odstavci. Tyto styly jsou také vypsány v okně Styly (F11), pokud klepnete na ikonu Styly seznamu.

Upravit styl

Upravte vlastnosti vybraného stylu číslování. Tyto vlastnosti se použijí na všechny odstavce formátované daným stylem číslování.

Pokud se používá číslování osnovy, je toto tlačítko vypnuto. V tom případě úroveň osnovy a styl číslování nastavíte volbou Nástroje - Číslování kapitol.

Ikona poznámky

Úroveň osnovy a styl číslování jsou na sobě nezávislé. Pomocí Nástroje - Číslování kapitol přiřadíte styly číslování stylům odstavce.


Tato část se zobrazí pouze, pokud upravujete vlastnosti aktuálního odstavce volbou Formát - Odstavec.

Restartovat na začátku tohoto odstavce

Restartuje číslování v aktuálním odstavci.

Začít číslem

Zaškrtněte toto pole a poté zadejte číslo, které chcete odstavci přiřadit.

Číselné pole "Začít číslem"

Zadejte číslo, které chcete odstavci přiřadit. Následující odstavce jsou číslovány od tohoto čísla.

Číslování řádků

Nastavení pro číslování řádků. Chcete-li v dokumentu zobrazit číslování řádků, zvolte Nástroje - Číslování řádků.

Zahrnout tento odstavec do číslování řádků

Zahrne aktuální odstavec do číslování řádků.

Restartovat na začátku tohoto odstavce

Restartuje číslování řádků v aktuálním odstavci nebo od zadaného čísla.

Začít číslem

Zadejte číslo, od kterého se má číslování řádků restartovat.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogu.

Podpořte nás!