Iniciály

První písmeno odstavce se zobrazí jako velké písmeno přes několik řádků. Odstavec musí mít alespoň tolik řádků, kolik určíte v poli Řádky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Iniciály.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte Upravit/Nový - Iniciály.


Nastavení

Zobrazovat iniciály

Pro označené odstavce se použije nastavení iniciál.

Celé slovo

Zobrazí první písmeno prvního slova odstavce jako iniciálu a ostatní písmena slova velkým písmem.

Počet znaků

Zadejte počet znaků, které se změní na iniciály.

Řádky

Zadejte počet řádků, přes které se má iniciála roztáhnout. U kratších odstavců se iniciála nezobrazí. Výběr je omezen na 2-9 řádků.

Vzdálenost k textu

Zadejte vzdálenost mezi iniciálami a zbytkem textu v odstavci.

Obsah

Text

Zadejte text, který chcete zobrazit jako iniciály místo prvních písmen odstavce.

Znakový styl

Zvolte styl formátování, který chcete použít pro iniciály. Chcete-li použít styl aktuálního odstavce, zvolte [žádný].

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!