Tok textu

Upřesněte možnosti dělení slov a tok textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Tok textu.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte Upravit/Nový - Tok textu.

Zvolte kartu Úpravy - Najít a nahradit - Formát - Tok textu.


Dělení slov

Nastavení dělení slov v textových dokumentech.

Automaticky

Automaticky vkládá spojovníky na potřebná místa.

Nedělit slova VELKÝMI PÍSMENY

Spojovníky se nebudou vkládat do slov psaných pouze velkými písmeny.

Nedělit poslední slovo

Spojovníky se nebudou vkládat do posledního slova odstavce.

Znaky na konci řádku

Zadejte minimální počet znaků, které mají zůstat na konci řádku, než se vloží spojovník.

Znaky na začátku řádku

Zadejte minimální počet znaků, které musí být na začátku řádku po spojovníku.

Maximální počet řádků s dělením slov za sebou

Zadejte maximální počet po sobě jdoucích řádků, na kterých může být rozdělené slovo.

Minimální délka slova ve znacích

Zadejte ve znacích minimální délku slova, které ještě může být rozděleno.

Oblast dělení

Chcete-li dělení slov omezit, zadejte délku oblasti dělení. Místo možného rozdělení se pak řádek zalomí mezi slovy v případě, že zbývající vodorovná vzdálenost nepřekročí délku oblasti dělení. Nastavení oblasti dělení má za následek větší mezery mezi slovy v textu zarovnaném do bloku a větší vzdálenosti od okrajů odstavce v textu, který do bloku zarovnán není.

Zalomení

Nastavení zalomení sloupce nebo řádku.

Vložit

Zaškrtněte toto pole a poté vyberte typ zalomení, který chcete použít.

Typ

Vyberte typ zalomení, který chcete vložit.

Umístění

Vyberte, kam chcete zalomení vložit.

Se stylem stránky

Zaškrtněte toto pole a poté vyberte styl stránky, který chcete použít pro první stranu po zalomení.

Styl stránky

Vyberte styl formátování, který se použije pro první stránku po zalomení.

Číslo stránky

Zadejte číslo stránky, která jako první následuje za zalomením. Pokud chcete pokračovat v aktuálním číslování, ponechte pole nezaškrtnuté.

Možnosti

Nastavení toku textu pro odstavce, které se zobrazí před a po zalomení stránky.

Nedělit odstavec

Při zalomení stránky či sloupce se odstavec nerozděluje, ale celý se posune na následující stránku či do následujícícho sloupce.

Svázat s následujícím odstavcem

Při zalomení stránky či sloupce ponechá současný a následující odstavec pohromadě.

Kontrola sirotků

Určuje minimální počet řádků v odstavci před zalomení stránky. Zaškrtněte toto pole a poté zadejte číslo do pole Řádky. Je-li počet řádků na konci stránky menší než číslo v poli Řádky, odstavec bude celý přesunut na následující stránku.

Kontrola vdov

Určuje minimální počet řádků v odstavci po zalomení stránky. Zaškrtněte toto pole a poté zadejte číslo do pole Řádky. Je-li počet řádků na začátku stránky menší než číslo v poli Řádky, bude upravena pozice zalomení v odstavci.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogu.

Sirotci

Podpořte nás!