Pole

Tato nabídka obsahuje nejběžnější typy polí, které lze vložit do dokumentu na aktuální pozici kurzoru. Všechna dostupná pole zobrazíte volbou Další pole.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Pole

Otevřete místní nabídku a zvolte Pole (vložená pole)


Číslo stránky

Vlotíž na pozici kurzoru aktuální číslo stránky jako pole. Ve výchozím nastavení se použije znakový styl Číslo stránky.

Počet stránek

Vloží do dokumentu celkový počet stránek jako pole.

Datum

Vloží aktuální datum jako pole. Použije se výchozí formát data a datum se nebude automaticky aktualizovat.

Čas

Vloží aktuální čas jako pole. Čas se určí podle nastavení vašeho operačního systému. Použije se neměnný formát času, který se neaktualizuje po stisku klávesy F9.

Titulek

Vloží jako pole titulek určený ve vlastnostech dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do pole Předmět v dialogu Soubor - Vlastnosti - Popis.

První autor (pole)

Vloží jako pole jméno osoby, která vytvořila dokument. Pole obsahuje údaje zadané v - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Předmět

Vloží jako pole předmět určený ve vlastnostech dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do pole Předmět v dialogu Soubor - Vlastnosti - Popis.

Další pole

Vloží pole na pozici kurzoru. Dialogové okno obsahuje všechna možná pole.

Podpořte nás!