Záhlaví

Přidá nebo odebere záhlaví ze stylu stránky, který vyberete v podnabídce. Záhlaví je přidáno všem stranám, které používají vybraný styl. V případě nového dokumentu je v podnabídce vypsán pouze styl stránky "Standardní", ostatní styly jsou přidány, jakmile je použijete v dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví


Ikona poznámky

Záhlaví jsou viditelná pouze při zobrazení dokumentu v rozvržení pro tisk (Zobrazit - Normální).


Před styly stran, které používají záhlaví, je zobrazeno zaškrtnutí.

Chcete-li záhlaví odebrat, zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví a vyberte styl obsahující záhlaví. Záhlaví bude odebráno ze všech stránek, které tento styl používají.

Chcete-li přidat nebo odebrat záhlaví ze všech stylů stránek v dokumentu, zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví - Vše.

Chcete-li nastavit formát záhlaví, zvolte Formát - Styl stránky - Záhlaví.

Podpořte nás!