Vložit skript

Na pozici kurzoru vloží skript do HTML nebo textového dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Skript (jen HTML dokumenty)


Vložený skript je v dokumentu zobrazen jako malý zelený obdélník. Pokud obdélník nevidíte, zvolte nabídku - LibreOffice Writer/Web - Zobrazit a zaškrtněte pole Komentáře. Pokud budete chtít skript upravit, poklepejte na jeho zástupný zelený obdélník.

Jestliže dokument obsahuje více než jeden skript, dialogové okno Upravit skript bude obsahovat tlačítka Předchozí a Další, pomocí kterých lze přecházet mezi jednotlivými skripty.

Ikona Přejít na předchozí skript

Přejít na předchozí skript

Ikona Přejít na další skript

Přejít na další skript

Obsah

Typ skriptu

Zadejte typ skriptu, který chcete vložit. V HTML kódu je skript odlišen pomocí značky <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Přidá odkaz na soubor skriptu. Klepněte na přepínač URL a poté vložte odkaz do pole. Můžete také klepnout na tlačítko Procházet, najít soubor a klepnout na Vložit. Odkazovaný soubor bude v HTML kódu odlišen pomocí následujících značek:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* text uzavřený mezi těmito značkami je ignorován */

</SCRIPT>

Procházet

Najděte skript, na který chcete odkazovat, a klepněte na Vložit.

Text

Napište kód skriptu, který chcete vložit.

Podpořte nás!