Vyměnit databázi

Změní zdroj dat pro aktuální dokument. Pro správné zobrazení obsahu polí je třeba, aby nová databáze obsahovala pole se stejnými názvy jako stará databáze.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Zvolte Úpravy - Vyměnit databáze

From the tabbed interface:

Zvolte Nástroje, otevřete tlačítko nabídky a vyberte Vyměnit databáze.


Příklad: vkládáte-li z databáze do dopisu pole adres, můžete později vyměnit databázi za jinou databázi obsahující jiné adresy, které budou vloženy do dopisu.

Vyměnit databáze

Pomocí tohoto dialogového okna můžete změnit pouze jednu databázi.

Používané databáze

Seznam aktuálně používaných databází. Aktuální dokument obsahuje nejméně jedno datové pole z každé databáze ve vypsaném seznamu.

Dostupné databáze

Seznam databází registrovaných v LibreOffice.

Procházet

Zobrazí dialog Otevřít soubor, kde můžete vybrat soubor s databází (*.odb). Vybraný soubor se přidá do seznamu dostupných databází.

Definovat

Nahradí aktuální zdroj dat tím, který jste vybrali v seznamu Dostupné databáze.

Chcete-li vyměnit databázi:

Ujistěte se, že obě databáze obsahují shodně pojmenovaná pole mající shodný typ.

  1. Klepněte do dokumentu, pro který chcete zdroj dat změnit.

  2. Zvolte Úpravy - Vyměnit databázi.

  3. V seznamu Používané databáze vyberte databázovou tabulku, kterou chcete nahradit.

  4. V seznamu Dostupné databáze vyberte databázovou tabulku, která původní tabulku nahradí.

  5. Klepněte na Definovat.

Podpořte nás!