Vložit tabulku

Vloží do dokumentu tabulku. Můžete také klepnout na šipku, táhnutím určit rozměr tabulky a vložit ji klepnutím na poslední buňku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Vložit tabulku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Tabulka - Další možnosti.

Zvolte Domů - Tabulka - Další možnosti.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit tabulku

Vložit tabulku

Pomocí klávesnice:

+ F12


LibreOffice může automaticky formátovat čísla zadávaná do buňky, např. data a časy. Chcete-li tuto funkci zapnout, zvolte - LibreOffice Writer - Tabulky a zaškrtněte pole Rozpoznávání čísel v oddílu Vstup v tabulkách.

Zobrazení výsledku výpočtu z jedné tabulky v jiné

Název

Zadejte název tabulky.

Sloupce

Zadejte požadovaný počet sloupců v tabulce.

Řádky

Zadejte požadovaný počet řádků v tabulce.

Možnosti

Nastavte možnosti tabulky.

Záhlaví

Vloží do tabulky záhlaví.

Opakovat řádky záhlaví na nových stránkách

Zopakuje záhlaví tabulky v horní části každé následující strany, jestliže tabulka přesahuje víc než jednu stranu.

Řádky záhlaví

Vyberte požadovaný počet řádků pro záhlaví tabulky. Největší hodnota, kterou lze do pole zadat, je o jedna menší než počet vkládaných řádků.

Nerozdělovat tabulku přes stránky

Zabrání tabulce přesáhnout víc než jednu stranu.

Seznam stylů tabulky

Vyberte pro novou tabulku předdefinovaný styl.

Ikona na nástrojové liště Vložit:

Na nástrojové liště Vložit klepněte na ikonu Tabulka. Otevře se dialog Vložit tabulku, pomocí kterého můžete do aktuálního dokumentu vložit tabulku. Můžete také klepnout na šipku a táhnutím kurzoru určit počet řádků a sloupců v tabulce, vložíte ji klepnutím na poslední buňku.

Ikona Vložit tabulku

Vložit tabulku

Podpořte nás!