Změna velikosti a přesun rámců (objektů) pomocí klávesnice

Můžete změnit velikost nebo polohu vybraných rámců pomocí klávesnice.

Chcete-li přesunout rámec, stiskněte kurzorovou klávesu. Pro posun o jeden pixel stiskněte a poté kurzorovou klávesu.

Pro změnu rozměru rámce nebo objektu nejprve stiskněte +Tab. Zabliká vybraný úchopný bod. Chcete-li vybrat jiný bod, stiskněte znovu +Tab. Klávesou šipky změníte velikost objektu o jednu jednotku mřížky. Pro změnu o jeden pixel stiskněte a poté klávesu šipky.

Krok, se kterým posouváte objekty pomocí klávesnice, je určen mřížkou dokumentu. Chcete-li ji změnit, vyberte - LibreOffice Writer - Mřížka.

Podpořte nás!