Rámec

Vloží rámec, který lze použít pro vytvoření jednoho či více sloupců textu a objektů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Rámec

Zvolte Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Ikona Vložit rámec

Vložit rámec ručně


Chcete-li upravit rámec, klepněte na jeho okraj, čímž ho vyberete, a poté zvolte Formát - Rámec a Objekt - Vlastnosti. Pomocí klávesových zkratek můžete upravit polohu a velikost rámce.

Chcete-li vymazat rámec, klepněte na jeho okraj a stiskněte klávesu Delete.

Jestliže se na začátku nebo na konci textu v rámci zobrazí malé červené šipky, použijte kurzorové klávesy pro pohyb ve zbývajícím textu.

V náhledovém oddílu dialogu Rámec je rámec zobrazen jako zelený obdélník a červený obdélník je místo, ke kterému se vztahuje jeho umístění.

Jestliže ukotvíte rámec "Jako znak", zobrazí se náhled. "Základní linka" je nakreslena červeně, "Znak" je výška písma a "řádek" je výška řádku včetně rámce.

Umístění a velikost

Určuje velikost a umístění vybraného obrázku, rámce či objektu OLE na stránce.

Možnosti

Nastavení vlastností vybraného obrázku, rámce nebo objektu OLE.

Obtékání

Určuje, jak má text obtékat okolo objektu. Také můžete určit vzdálenost mezi textem a objektem.

Hypertextový odkaz

Nastavení vlastnosti hypertextového odkazu pro vybraný obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Makro

Určuje makro spuštěné při klepnutí na obrázek, rámec nebo objekt OLE.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Ikona na nástrojové liště Vložit:

Nakreslí rámec tažením v dokumentu. Klepněte na šipku vedle ikony, chcete-li určit počet sloupců v rámci.

Ikona Vložit rámec

Vložit rámec ručně

Podpořte nás!