Vložit položku použité literatury

Vloží odkaz na použitou literaturu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka použité literatury


Položka

Ze seznamu literatury

Vloží odkaz z databáze literatury.

Z obsahu dokumentu

Vloží odkaz z použité literatury uložené v aktuálním dokumentu. Literatura uložená v dokumentu má přednost před záznamy v databázi použité literatury.

Ikona poznámky

Když uložíte dokument obsahující položky použité literatury, uloží se tyto položky automaticky do skrytého pole v dokumentu.


Krátký název

Vyberte krátké jméno pro položku použité literatury, kterou chcete vložit.

Autor, Titul

Zobrazí se zde autor a celý název odpovídající vybranému krátkému jménu, jsou-li tyto položky dostupné.

Vložit

Vloží do textu odkaz na použitou literaturu. Jestliže jste vytvořili novou položku v seznamu použité literatury, musíte na ni do textu umístit odkaz, jinak se záznam po zavření dokumentu ztratí.

Zavřít

Zavře dialog.

Nový

Otevře dialog Definovat položku použité literatury, kde můžete vytvořit nový záznam použité literatury. Takový záznam je uložen pouze v dokumentu. Chcete-li ho přidat do databáze použité literatury, zvolte Nástroje - Seznam použité literatury.

Upravit

Otevře dialog Definovat položku použité literatury, kde můžete upravit vybraný záznam použité literatury.

Podpořte nás!