Upravit rejstříkový soubor

Vytvořte nebo upravte seznam slov, která budou zařazena do abecedního rejstříku. V souboru jsou vypsána slova, která by měla být odkazována v rejstříku (spolu s číslem stránky, na které se v dokumentu vyskytnou).

Pomocí tlačítka Najít vše v dialogu Najít a nahradit můžete zvýraznit všechna místa, kde se slovo vyskytuje. Poté otevřete dialogové okno Vložit položku rejstříku a slovo přidejte do abecedního rejstříku. Pokud ovšem potřebujete stejný abecední rejstřík v různých dokumentech, můžete vytvořit rejstříkový soubor, do kterého jednou zadáte slova, a poté jej využijete mnohokrát.

note

Výchozí filtr pro vytvoření či otevření rejstříkových souborů je nastaven na *.sdi. Formátem rejstříkového souboru je však prostý text.


Pro přístup k dialogu Upravit rejstříkový soubor:

  1. Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ.

  2. V seznamu Typ vyberte "Abecední rejstřík".

  3. V oddílu Možnosti zaškrtněte Rejstříkový soubor.

  4. Klepněte na tlačítko Soubor, vyberte Nový nebo Upravit.

Rejstříkový soubor obsahuje následující pole:

Výraz

Význam

Hledaný výraz

"Hledaný výraz" odkazuje na položku rejstříku, kterou chcete vyznačit v dokumentu.

Alternativní položka

"Alternativní položka" je text, který se objeví v rejstříku.

První a druhý klíč

První a druhý klíč jsou nadřazené položky rejstříku. "Hledaný výraz" nebo "Alternativní položka" bude řazena pod prvním a druhým klíčem.

Komentář

Přidává nad položku řádek s komentářem. Zakomentované řádky začínají znakem #.

Rozlišovat velikost

"Rozlišovat velikost" znamená, že budou rozlišována malá a velká písmena.

Celá slova

"Celá slova" hledá výraz pouze jako celé slovo, ne jako část jiného slova.


note

Chcete-li aktivovat volby "Rozlišovat velikost" nebo "Celá slova", klepněte do odpovídající buňky a poté zaškrtněte odpovídající pole.


Pro vytvoření rejstříkového souboru bez dialogu Upravit rejstříkový soubor:

Při tvorbě rejstříkového souboru dodržujte následující pokyny:

Hledaný výraz;Alternativní položka;První klíč;Druhý klíč;Rozlišovat velikost;Celá slova

Funkce "Rozlišovat velikost" a "Celá slova" jsou neaktivní, jestliže jsou prázdné nebo nula (0). Jakýkoliv jiný obsah položky aktivuje odpovídají funkci.

Příklad

Například pro zařazení slova "Brno" do abecedního rejstříku pod položku "Města" zadejte do rejstříkového souboru:

Brno;Brno;Města;;0;0

Najde také "Brno" zapsané malými písmeny.

Pro zařazení brněnské městské části "Medlánky" pod položku "Města" zadejte do rejstříkového souboru:

Medlánky;Brno;Města;

Podpořte nás!