Definovat položku použité literatury

Změnit obsah položky použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka použité literatury a klepněte na Upravit


Data položky

Vložte krátký název a vyberte odpovídající typ zdroje. Poté vložte údaje do dalších polí.

Krátký název

Zobrazuje krátký název položky použité literatury. Nový název můžete vložit pouze tehdy, když vytváříte novou položku literatury.

Zde vyberte požadované údaje pro seznam použité literatury.

Typ

Vyberte zdroj pro položku použité literatury.

Podpořte nás!