Položky (seznam použité literatury)

Určete formát položek seznamu použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Seznam použité literatury)


Typ

Zobrazené typy závisí na různých zdrojích literatury.

Struktura a formátování

Řádek Struktura určuje, jak vypadají záznamy rejstříku. Chcete-li změnit vzhled záznamu, můžete zadat kódy nebo text do prázdných polí na tomto řádku. Také můžete klepnout na prázdné pole nebo kód a poté kliknout na tlačítko kódu.

Tabulátor (T)

Vloží tabulátor. Chcete-li přidat vodící tečkování, vyberte znak v poli Vyplnit znakem. Polohu tabulátoru lze nastavit v poli Umístění tabulátoru nebo zaškrtnutím pole Zarovnat vpravo.

Typ

Vypíše dostupné položky použité literatury. Chcete-li přidat položku do řádku Struktura, klepněte na prázdné pole v řádku Struktura, a klepněte na Vložit. Nové položky přidávejte pomocí dialogového okna Definovat položku použité literatury.

Vložit

Přidá kód odkazu na vybranou položku použité literatury do řádku Struktura. Vyberte položku ze seznamu, klepněte na prázdné pole a poté na toto tlačítko.

Odstranit

Odstraní vybraný kód odkazu z řádku Struktura.

Znakový styl

Určete styl formátování pro vybranou část řádku Struktura.

Upravit

Otevře dialog, ve kterém můžete upravit vybraný znakový styl.

Vyplnit znakem

Vyberte vodící znak pro tabulátor.

Umístění tabulátoru

Vložte vzdálenost mezi levým okrajem stránky a krokem tabulátoru.

Zarovnat vpravo

Zarovná tabulátor k pravému okraji stránky.

Seřadit podle

Nastavte možnosti řazení pro položky literatury.

Umístění v dokumentu

Seřadí položky literatury podle výskytů odkazů na ně v textu. Vyberte, pokud chcete používat automatické číslování odkazů na literaturu.

Obsah

Seřadí položky literatury podle klíčů pro řazení, které vyberete, např. podle autora nebo roku vydání.

Klíče pro řazení

1, 2 nebo 3

Vyberte položku, podle které chcete řadit literaturu. Tato možnost je aktivní, pouze je-li vybrána možnost Obsah v oddílu Seřadit podle.

AZ

Seřadí položky literatury vzestupně podle abecedy.

ZA

Seřadí položky literatury sestupně podle abecedy.

Podpořte nás!