Položky (seznam tabulek)

Určete formát pro položky seznamu tabulek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Seznam tabulek)


Úroveň

Vyberte úroveň, kterou chcete vytvořit nebo upravit.

Seznam tabulek má pouze jednu úroveň.

Struktura a formátování

Řádek Struktura určuje, jak vypadají záznamy rejstříku. Chcete-li změnit vzhled záznamu, můžete zadat kódy nebo text do prázdných polí na tomto řádku. Také můžete klepnout na prázdné pole nebo kód a poté kliknout na tlačítko kódu.

Text položky (E)

Vloží text vybrané položky.

Tabulátor (T)

Vloží tabulátor. Chcete-li přidat vodící tečkování, vyberte znak v poli Vyplnit znakem. Polohu tabulátoru lze nastavit v poli Umístění tabulátoru nebo zaškrtnutím pole Zarovnat vpravo.

Číslo stránky (#)

Vloží číslo stránky výskytu položky.

Informace o nadpisu (HI)

Vloží informace o nadpisu, jako jsou jeho číslo nebo obsah. Chcete-li vybrat, jaké informace se mají zobrazovat, klepněte na ikonu HI.

Odkaz (LS a LE)

Vytvoří odkaz pro část položky, která je uzavřena mezi (LS) a (LE). V řádku Struktura klepněte na prázdné pole před částí, pro kterou chcete odkaz vytvořit a klepněte na toto tlačítko. Poté vyberte prázdné pole za částí, pro kterou tvoříte odkaz, a opět klepněte na toto tlačítko. Všechny hypertextové odkazy musí být jedinečné.

Vše

Uplatní stávající nastavení na všechny úrovně obsahu bez uzavření dialogového okna.

Znakový styl

Určete znakový styl pro vybranou část řádku Struktura.

Upravit

Otevře dialog, ve kterém můžete upravit vybraný znakový styl.

note

Následující tři možnosti jsou k dispozici, pokud je vybrána možnost T.


Vyplnit znakem

Vyberte vodící znak pro tabulátor.

Umístění tabulátoru

Vložte vzdálenost mezi levým okrajem stránky a krokem tabulátoru.

Zarovnat vpravo

Zarovná tabulátor k pravému okraji stránky.

note

Následující dvě možnosti jsou k dispozici, pokud je vybrána možnost HI.


Informace o nadpisu

Vyberte, které informace o nadpisu se mají do položky rejstříku zahrnout.

Zobrazit až do úrovně

Zadejte maximální počet úrovní, které se mají v čísle nadpisu zobrazovat. Chcete-li například zobrazit až tři úrovně, vyberte „3“. Jestliže bude mít číslo nadpisu méně než tři úrovně, zobrazí se skutečné číslo.

Formát

Umístění tabulátoru relativní k odsazení stylu odstavce

Nastaví krok tabulátoru vzhledem k "odsazení zleva" určeném ve stylu odstavce na kartě Styly. Jinak je tabulátor nastaven vzhledem k levému okraji textu.

Podpořte nás!