Položky (abecední rejstřík)

Určete formát abecedního rejstříku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Abecední rejstřík)


Úroveň

Vyberte úroveň, kterou chcete vytvořit nebo upravit.

Úroveň "S" odpovídá jednotlivým písmenům abecedně rozdělujícím rejstřík. Pro jejich aktivaci zaškrtněte Abecední oddělovač v oblasti Formát.

Struktura a formátování

Řádek Struktura určuje, jak vypadají záznamy rejstříku. Chcete-li změnit vzhled záznamu, můžete zadat kódy nebo text do prázdných polí na tomto řádku. Také můžete klepnout na prázdné pole nebo kód a poté kliknout na tlačítko kódu.

Text položky (E)

Vloží text nadpisu kapitoly.

Tabulátor (T)

Vloží tabulátor. Chcete-li přidat vodící tečkování, vyberte znak v poli Vyplnit znakem. Polohu tabulátoru lze nastavit v poli Umístění tabulátoru nebo zaškrtnutím pole Zarovnat vpravo.

Informace o kapitole

Vloží informace o kapitole, jako je nadpis a číslo. Vyberte informace, které chcete zobrazit v poli Položka kapitoly.

Položka kapitoly

Vyberte informace o kapitole, které chcete zahrnout do seznamu

Vyhodnotit až do úrovně

Vložte nejvyšší úroveň těch objektů, které jsou zobrazeny ve vygenerovaném obsahu

Číslo stránky (#)

Vloží číslo stránky výskytu položky.

Znakový styl

Určete styl formátování pro vybranou část řádku Struktura.

Upravit

Otevře dialog, ve kterém můžete upravit vybraný znakový styl.

Vyplnit znakem

Vyberte vodící znak pro tabulátor.

Umístění tabulátoru

Vložte vzdálenost mezi levým okrajem stránky a krokem tabulátoru.

Zarovnat vpravo

Zarovná tabulátor k pravému okraji stránky.

Formát

Viditelné pouze tehdy, klepnete-li na tlačítko E# v řádku struktura. Vyberte, zda se má číslo kapitoly zobrazovat s oddělovačem nebo bez něho.

Vyhodnotit až do úrovně

Vložte nejvyšší úroveň těch objektů, které jsou zobrazeny ve vygenerovaném obsahu

Umístění tabulátoru relativní k odsazení stylu odstavce

Nastaví krok tabulátoru vzhledem k "odsazení zleva" určeném ve stylu odstavce na kartě Styly. Jinak je tabulátor nastaven vzhledem k levému okraji textu.

Znakový styl pro hlavní položky

Určete styl formátování pro hlavní položky v abecedním rejstříku. Položku rejstříku převedete na hlavní položku klepnutím před pole rejstříku v dokumentu a volbou Úpravy - Položka rejstříku.

Abecední oddělovač

Jako dílčí nadpisy použije počáteční písmena abecedně řazených položek rejstříku.

Klíče oddělené čárkami

Uspořádá seznam položek oddělených čárkou na jednu řádku.

Podpořte nás!