Položky (abecední rejstřík)

Určete formát abecedního rejstříku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Abecední rejstřík)


Úroveň

Vyberte úroveň, kterou chcete vytvořit nebo upravit.

Úroveň "S" odpovídá jednotlivým písmenům abecedně rozdělujícím rejstřík. Pro jejich aktivaci zaškrtněte Abecední oddělovač v oblasti Formát.

Struktura a formátování

Řádek Struktura určuje, jak vypadají záznamy rejstříku. Chcete-li změnit vzhled záznamu, můžete zadat kódy nebo text do prázdných polí na tomto řádku. Také můžete klepnout na prázdné pole nebo kód a poté kliknout na tlačítko kódu.

Text položky (E)

Inserts the text of the selected entry.

Tabulátor (T)

Vloží tabulátor. Chcete-li přidat vodící tečkování, vyberte znak v poli Vyplnit znakem. Polohu tabulátoru lze nastavit v poli Umístění tabulátoru nebo zaškrtnutím pole Zarovnat vpravo.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Číslo stránky (#)

Vloží číslo stránky výskytu položky.

Vše

Uplatní stávající nastavení na všechny úrovně obsahu bez uzavření dialogového okna.

Znakový styl

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Upravit

Otevře dialog, ve kterém můžete upravit vybraný znakový styl.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Vyplnit znakem

Vyberte vodící znak pro tabulátor.

Umístění tabulátoru

Vložte vzdálenost mezi levým okrajem stránky a krokem tabulátoru.

Zarovnat vpravo

Zarovná tabulátor k pravému okraji stránky.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Znakový styl pro hlavní položky

Určete styl formátování pro hlavní položky v abecedním rejstříku. Položku rejstříku převedete na hlavní položku klepnutím před pole rejstříku v dokumentu a volbou Úpravy - Položka rejstříku.

Abecední oddělovač

Jako dílčí nadpisy použije počáteční písmena abecedně řazených položek rejstříku.

Klíče oddělené čárkami

Uspořádá seznam položek oddělených čárkou na jednu řádku.

Umístění tabulátoru relativní k odsazení stylu odstavce

Nastaví krok tabulátoru vzhledem k "odsazení zleva" určeném ve stylu odstavce na kartě Styly. Jinak je tabulátor nastaven vzhledem k levému okraji textu.

Podpořte nás!