Položky (Obsah)

Určete formát položek obsahu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Obsah)


Úroveň

Vyberte úroveň, kterou chcete vytvořit nebo upravit.

Struktura a formátování

Řádek Struktura určuje, jak vypadají záznamy rejstříku. Chcete-li změnit vzhled záznamu, můžete zadat kódy nebo text do prázdných polí na tomto řádku. Také můžete klepnout na prázdné pole nebo kód a poté kliknout na tlačítko kódu.

Číslo kapitoly (E#)

Vloží číslo kapitoly. Pro přiřazení číslování kapitol ke stylům nadpisů vyberte Nástroje - Číslování kapitol.

Text položky (E)

Vloží text nadpisu kapitoly.

Tabulátor (T)

Vloží tabulátor. Chcete-li přidat vodící tečkování, vyberte znak v poli Vyplnit znakem. Polohu tabulátoru lze nastavit v poli Umístění tabulátoru nebo zaškrtnutím pole Zarovnat vpravo.

Číslo stránky (#)

Vloží číslo stránky výskytu položky.

Odkaz (LS a LE)

Vytvoří odkaz pro část položky, která je uzavřena mezi (LS) a (LE). V řádku Struktura klepněte na prázdné pole před částí, pro kterou chcete odkaz vytvořit a klepněte na toto tlačítko. Poté vyberte prázdné pole za částí, pro kterou tvoříte odkaz, a opět klepněte na toto tlačítko. Všechny hypertextové odkazy musí být jedinečné. Je k dispozici jen pro obsah.

Vše

Uplatní stávající nastavení na všechny úrovně obsahu bez uzavření dialogového okna.

Znakový styl

Určete styl formátování pro vybranou část řádku Struktura.

Upravit

Otevře dialog, ve kterém můžete upravit vybraný znakový styl.

Vyplnit znakem

Vyberte vodící znak pro tabulátor.

Umístění tabulátoru

Vložte vzdálenost mezi levým okrajem stránky a krokem tabulátoru.

Zarovnat vpravo

Zarovná tabulátor k pravému okraji stránky.

Formát

Viditelné pouze tehdy, klepnete-li na tlačítko E# v řádku struktura. Vyberte, zda se má číslo kapitoly zobrazovat s oddělovačem nebo bez něho.

Vyhodnotit až do úrovně

Vložte nejvyšší úroveň těch objektů, které jsou zobrazeny ve vygenerovaném obsahu

Umístění tabulátoru relativní k odsazení stylu odstavce

Nastaví krok tabulátoru vzhledem k "odsazení zleva" určeném ve stylu odstavce na kartě Styly. Jinak je tabulátor nastaven vzhledem k levému okraji textu.

Podpořte nás!