Rejstřík

K dispozici jsou následující možnosti, jestliže vyberete seznam použité literatury jako typ rejstříku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Seznam použité literatury)


Typ a nadpis

Určete typ a nadpis rejstříku.

Typ

Vyberte typ rejstříku, který chcete vložit nebo upravit. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat.

Nadpis

Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík.

Zamknuto proti ručním změnám

Zabrání změnám obsahu rejstříku. Ručně provedené změny rejstříku se po jeho obnovení ztratí. Jestliže chcete, aby kurzor procházel i chráněné oblasti, zvolte - LibreOffice Writer - Formátovací pomůcky a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.

Formátování položek

Očíslovat položky

Automaticky čísluje položky literatury. Nastavit možnosti řazení pro číslování lze pomocí karty Položky.

Závorky

Vyberte závorky, do kterých chcete uzavřít odkazy na literaturu.

Seřadit

Nastavuje možnosti pro řazení položek rejstříku.

Jazyk

Vyberte jazyková pravidla pro řazení položek rejstříku.

Druh klíče

Vyberte číselně, jestliže chcete řadit čísla podle jejich hodnoty, např. 1, 2, 12. Vyberte abecedně, jestliže chcete řadit čísla podle jednotlivých číslic, např. 1, 12, 2.

Podpořte nás!