Rejstřík

K dispozici jsou následující možnosti, jestliže vyberete uživatelem definované jako typ rejstříku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Definovaný uživatelem)


Uživatelem vytvořené rejstříky jsou dostupné v poli typ, když vložíte položku rejstříku do dokumentu.

Typ a nadpis

Určete typ a nadpis rejstříku.

Typ

Vyberte typ rejstříku, který chcete vložit nebo upravit. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat.

Nadpis

Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík.

Zamknuto proti ručním změnám

Zabrání změnám obsahu rejstříku. Ručně provedené změny rejstříku se po jeho obnovení ztratí. Jestliže chcete, aby kurzor procházel i chráněné oblasti, zvolte - LibreOffice Writer - Formátovací pomůcky a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.

Vytvořit rejstřík nebo obsah

Pro

Vyberte, má-li se rejstřík vytvořit pro celý dokument, nebo jen pro aktuální kapitolu.

Vytvořit z

Styly

Vloží text formátovaný odstavcovými styly vybranými v dialogu Přiřadit styly jako položky do rejstříku. Chcete-li určit, které odstavcové styly použít pro tvorbu rejstříku, klepněte na tlačítko Přiřadit styly (...) napravo.

Přiřadit styly

Otevře dialogové okno Přiřadit styly, kde můžete vybrat styly odstavců, které mají být zahrnuty do rejstříku. Vyberte správnou úroveň nadpisu, na které bude styl zahrnut v rejstříku.

Značky rejstříku

Zahrne do rejstříku položky vložené pomocí Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku.

Tabulky

Zahrne do rejstříku tabulky.

Obrázky

Zahrne do rejstříku obrázky.

Rámce

Zahrne do rejstříku rámce.

Objekty OLE

Zahrne do rejstříku objekty OLE.

Úroveň zdrojové kapitoly

Nastaví odsazení položek rejstříku odpovídající tabulkám, ilustracím, rámcům a objektům OLE podle jejich umístění v hierarchii nadpisů kapitol.

Určení položky rejstříku

Podpořte nás!