Index (user-defined)

K dispozici jsou následující možnosti, jestliže vyberete uživatelem definované jako typ rejstříku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Definovaný uživatelem)


User-defined indexes are available in the Type box when you create a new user-defined index in your document.

Typ a nadpis

Určete typ a nadpis rejstříku.

Nadpis

Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík.

Typ

Vyberte typ rejstříku, který chcete vložit nebo upravit. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat.

Zamknuto proti ručním změnám

Zabrání změnám obsahu rejstříku. Ručně provedené změny rejstříku se po jeho obnovení ztratí. Jestliže chcete, aby kurzor procházel i chráněné oblasti, zvolte - LibreOffice Writer - Formátovací pomůcky a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.

Vytvořit rejstřík nebo obsah

Pro

Vyberte, má-li se rejstřík vytvořit pro celý dokument, nebo jen pro aktuální kapitolu.

Vytvořit z

Styly

Vloží text formátovaný odstavcovými styly vybranými v dialogu Přiřadit styly jako položky do rejstříku. Chcete-li určit, které odstavcové styly použít pro tvorbu rejstříku, klepněte na tlačítko Přiřadit styly (...) napravo.

Přiřadit styly

Opens the Assign Styles dialog, where you can select paragraph styles to include in the index. Choose a desired index level for where a style will be displayed in the index.

Index entries

Choose this option to include index entries inserted in the document with Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the generated index.

Tabulky

Zahrne do rejstříku tabulky.

Obrázky

Zahrne do rejstříku obrázky.

Rámce

Zahrne do rejstříku rámce.

Objekty OLE

Zahrne do rejstříku objekty OLE.

Use outline level

Assign index level according to the outline level of the heading immediately prior to the table, graphic, frame, or OLE object. With default settings, the higher the outline level, the greater the indent in the generated index.

Podpořte nás!