Rejstřík

K dispozici jsou následující možnosti, jestliže vyberete seznam tabulek jako typ rejstříku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Obsah)


Typ a nadpis

Určete typ a nadpis rejstříku.

Typ

Vyberte typ rejstříku, který chcete vložit nebo upravit. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat.

Nadpis

Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík.

Zamknuto proti ručním změnám

Zabrání změnám obsahu rejstříku. Ručně provedené změny rejstříku se po jeho obnovení ztratí. Jestliže chcete, aby kurzor procházel i chráněné oblasti, zvolte - LibreOffice Writer - Formátovací pomůcky a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.

Vytvořit rejstřík nebo obsah

Pro

Vyberte, má-li se rejstřík vytvořit pro celý dokument, nebo jen pro aktuální kapitolu.

Vytvořit z

Zadejte informace, které budou použity pro vytvoření rejstříku.

Popisky

Vytvoří položky rejstříku z popisků objektů. Popisek přidáte tak, že objekt vyberete a zvolíte Vložit - Popisek.

Kategorie

Vyberte kategorii popisků, které chcete použít jako položky rejstříku.

Zobrazení

Vyberte část popisků, kterou chcete použít pro položky rejstříku. Následující tabulka obsahuje možnosti, které lze vybrat, ukázané na příkladu "Ilustrace 24: Slunce", kde text "Ilustrace 24" byl vytvořen automaticky a "Slunce" bylo přidáno uživatelem.

Výběr v seznamu Zobrazit

Položky rejstříku

Odkazy

Ilustrace 24: Slunce

Kategorie a číslo

Ilustrace 24

Popisek

Slunce


Vyberete-li "Text popisku", interpunkce a mezery na začátku popisku se neobjeví v odpovídající položce v rejstříku.

Názvy objektů

Vytvoří položky rejstříku z názvů objektů. Názvy objektů lze zjistit např. v Navigátoru, měnit je lze v místní nabídce.

Podpořte nás!