Rejstřík

Jestliže vyberete typ abecední rejstřík jako typ rejstříku, jsou dostupné následující možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Abecední rejstřík)


Typ a nadpis

Určete typ a nadpis rejstříku.

Nadpis

Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík.

Typ

Vyberte typ rejstříku, který chcete vložit nebo upravit. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat.

Zamknuto proti ručním změnám

Zabrání změnám obsahu rejstříku. Ručně provedené změny rejstříku se po jeho obnovení ztratí. Jestliže chcete, aby kurzor procházel i chráněné oblasti, zvolte - LibreOffice Writer - Formátovací pomůcky a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.

Vytvořit rejstřík nebo obsah

Pro

Vyberte, má-li se rejstřík vytvořit pro celý dokument, nebo jen pro aktuální kapitolu.

Možnosti

Sloučit stejné položky

Nahradí stejné položky rejstříku jednou a přiřadí jí odpovídající čísla stránek. Například položky "Pohled 10, Pohled 43" budou sloučeny do "Pohled 10, 43".

Sloučit stejné položky s f nebo ff

Nahradí stejné položky rejstříku nacházející se na stejné, příp. následujících stranách dokumentu jedinou položkou s číslem stránky prvního výskytu a přidaným "f" nebo "ff". Např. položky "Pohled 10, Pohled 11, Pohled 12" budou sloučeny jako "Pohled 10ff" a "Pohled 10, Pohled 10" jako "Pohled 10f". Skutečný vzhled těchto položek závisí na nastavení národního prostředí, které však lze přepsat v nastavení Seřadit - Jazyk.

Sloučit do intervalu

Nahradí shodné položky rejstříku, které odkazují na po sobě jdoucí stránky, jedinou položkou a uvede rozsah stran místo jejich výčtu. Např. položky "Pohled 10, Pohled 11, Pohled 12" budou zkráceny na "Pohled 10-12".

Rozlišovat velikost písmen

Rozlišuje mezi velkými a malými písmeny u shodných položek. Pro asijské jazyky se uplatní zvláštní zacházení se znaky. Jestliže chcete, aby první výskyt položky v dokumentu určil velikost písmen, vyberte Kombinovat stejné položky.

Ikona poznámky

Chcete-li použít víceúrovňové slučování položek pro asijské jazyky, vyberte Rozlišovat velká a malá písmena. Při víceúrovňovém slučování jsou nejprve velikosti písmen a diakritika ignorovány, porovnávají se "holé" položky. Teprve při jejich shodě se přihlíží nejprve k diakritice a jestliže se i tak položky shodují, pohlíží se na velikosti písmen, šířky znaků a porovnávají se rozdíly v japonské Kana.


Použít velké písmeno

Automaticky převede první písmeno položky rejstříku na velké.

Klíče jako oddělené položky

Vloží klíče rejstříku jako samostatné položky. Klíč je umístěn do nejvyšší úrovně členění a jemu přiřazené položky jsou odsazeny jako podpoložky.

Pro přidání položky do rejstříku vyberte dialog Vložit položku rejstříku.

Rejstříkový soubor

Automaticky určí položky rejstříku pomocí "párovacího souboru" - seznamu slov, která chcete zahrnout do rejstříku.

Soubor

Vyberte, vytvořte nebo upravte "párovací soubor".

Seřadit

Nastavuje možnosti pro řazení položek rejstříku.

Jazyk

Vyberte jazyková pravidla pro řazení položek rejstříku.

Druh klíče

Vyberte číselně, jestliže chcete řadit čísla podle jejich hodnoty, např. 1, 2, 12. Vyberte abecedně, jestliže chcete řadit čísla podle jednotlivých číslic, např. 1, 12, 2.

Podpořte nás!