Rejstřík

Jestliže vyberete jako typ rejstříku Obsah, jsou dostupné následující možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Obsah)


Typ a nadpis

Určete typ a nadpis rejstříku.

Typ

Vyberte typ rejstříku, který chcete vložit nebo upravit. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat.

Nadpis

Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík.

Zamknuto proti ručním změnám

Zabrání změnám obsahu rejstříku. Ručně provedené změny rejstříku se po jeho obnovení ztratí. Jestliže chcete, aby kurzor procházel i chráněné oblasti, zvolte - LibreOffice Writer - Formátovací pomůcky a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.

Vytvořit rejstřík nebo obsah

Pro

Vyberte, má-li se rejstřík vytvořit pro celý dokument, nebo jen pro aktuální kapitolu.

Vyhodnotit až do úrovně

Zadejte počet úrovní nadpisů, které budou zahrnuty do rejstříku.

Vytvořit z

V této oblasti určujete, které informace budou zahrnuty do rejstříku.

Osnova

Vytvoří rejstřík z úrovní osnovy. Do rejstříku se přidají odstavce formátované předdefinovanými styly nadpisů (Nadpis 1-10).

Úrovně osnovy můžete přiřadit také na kartě Osnova a seznam dialogového okna Formát - Odstavec.

Další styly

Vloží text formátovaný odstavcovými styly vybranými v dialogu Přiřadit styly jako položky do rejstříku. Chcete-li určit, které odstavcové styly použít pro tvorbu rejstříku, klepněte na tlačítko Přiřadit styly (...) napravo.

tip

Do obsahu můžete začlenit styly Nadpis seznamu obrázků, Nadpis seznamu použité literatury či jakýkoliv další související styl nadpisu.


Přiřadit styly

Otevře dialogové okno Přiřadit styly, kde můžete vybrat styly odstavců, které mají být zahrnuty do rejstříku. Vyberte správnou úroveň nadpisu, na které bude styl zahrnut v rejstříku.

tip

LibreOffice vytváří položky obsahu na základě úrovně osnovy pro styl odstavce a podle obsahu odstavce. Jestliže je odstavec prázdný, do obsahu se nepřidá. Chcete-li takový odstavec do obsahu přesto začlenit, přidejte do něj ručně mezeru nebo nezlomitelnou mezeru. Mezery uvedené v poli Za na kartě Číslování v dialogovém okně Číslování kapitol začlenění do obsahu neovlivní, protože se jedná o součást číslování odstavce, nikoliv o jeho obsah.


Značky rejstříku

Zahrne do rejstříku položky vložené pomocí Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku.

Podpořte nás!