Styly

Můžete přiřadit různé odstavcové styly nadpisům, oddělovačům a položkám rejstříku. Styly odstavců zde můžete i upravovat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Styly


Přiřazení

Úrovně

Vyberte úroveň rejstříku, jejíž formátování měníte.

Styly odstavce

Vyberte styl odstavce pro vybranou úroveň rejstříku a klepněte na tlačítko Přiřadit (<).

<

Zformátuje vybranou úroveň rejstříku pomocí vybraného stylu odstavce.

Výchozí

Nastaví formátování vybrané úrovně rejstříku na styl odstavce "Výchozí".

Upravit

Otevře dialog Styl odstavce, kde je možné upravit styl vybraného odstavce.

Podpořte nás!