Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury

Vloží rejstřík nebo obsah na aktuální pozici kurzoru. Chcete-li obsah či rejstřík upravit, umístěte na něj kurzor a zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

Z místní nabídky:

Zvolte v rejstříku Upravit rejstřík.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Odkazy - Obsah.

V nabídce Odkazy na kartě Odkazy zvolte Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit rejstřík

Vložit rejstřík


Tento dialog poskytuje také náhled na rejstřík či obsah.

V závislosti na vybraném typu rejstříku jsou dostupné následující karty.

Typ

Na této kartě je možné vybrat typ rejstříku, který chcete vložit. Také můžete vytvořit vlastní rejstříky.

Položky (Rejstříky/tabulky)

Určete formát položek rejstříku či položek seznamu. Vzhled této karty se změní podle typu rejstříku, který je vybrán na kartě Typ.

Styly

Umožňuje přiřazovat různé styly odstavce nadpisům a položkám pro obsah, rejstříky a seznam použité literatury. U abecedních rejstříků lze styly přiřazovat také oddělovačům. Styly odstavce můžete v tomto dialogovém okně i upravovat.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Na této kartě můžete určit uspořádání rejstříku či obsahu do sloupců. Výchozím stavem je uspořádání do jednoho sloupce a zarovnání k levému okraji stránky.

Oblast (pozadí, zvýraznění)

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Podpořte nás!