Vložit nebo upravit položku rejstříku

Označí vybraný text jako položku rejstříku či obsahu nebo vybranou položku upraví.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit:

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Ikona Vložit položku rejstříku

Vložit položku rejstříku

Upravit:

Umístěte kurzor před položku rejstříku a zvolte Úpravy - Odkaz - Položka rejstříku.

nebo otevřete pravým tlačítkem místní nabídku a zvolte Upravit položku rejstříku.


Dialogová okna Vložit položku rejstříku a Upravit položku rejstříku můžete při výběru, vkládání a úprav položek nechat otevřená.

Dialogové okno Položka rejstříku

Rejstřík

Vyberte rejstřík, ke kterému chcete přidat položku.

Při úpravě položky zobrazuje typ rejstříku, ke kterému vybraná položka patří. V tomto dialogovém okně nelze typ rejstříku položky změnit, je nutné položku rejstříku nejdříve odstranit z dokumentu a potom ji znovu vložit jako rejstřík jiného typu.

Nový rejstřík (vytvořený uživatelem)

Otevře dialog Vytvořit nový rejstřík (vytvořený uživatelem), kde si můžete vytvořit vlastní rejstřík.

Ikona Nový rejstřík (vytvořený uživatelem)

Nový rejstřík (vytvořený uživatelem)

Název

Zadejte jméno pro nový uživatelem definovaný rejstřík. Rejstřík bude přidán do seznamu dostupných rejstříků.

Položka

Zobrazí text vybraný v dokumentu. Můžete vložit jiné slovo jako položku rejstříku; vybraný text v dokumentu zůstane nezměněn.

V případě potřeby slouží k úpravě položky rejstříku. Upravíte-li položku rejstříku, její nový text se zobrazí pouze v rejstříku, avšak ne v odkazu na položku rejstříku v dokumentu. Můžete tak například vložit rejstřík s komentářem jako „základy, viz také obecné“.

Aktualizovat položku z výběru

Klepnutím na tuto ikony přiřadíte položce aktuálně vybraný text dokumentu.

Ikona Aktualizovat položku z výběru

Aktualizovat položku z výběru

První klíč

Učiní aktuální výběr v textu podpoložkou zde zadaného slova v rejstříku. Například když vyberete "studené" a zadáte "počasí" jako první klíč, záznam v rejstříku bude "počasí, studené".

Druhý klíč

Učiní aktuální výběr v textu podpoložkou zde zadaného slova v rejstříku. Například když vyberete "studené" a zadáte "počasí" jako první klíč a "zima" jako druhý klíč, záznam v rejstříku bude "počasí, zima, studené".

Fonetické čtení

Zadejte výslovnost odpovídající položky. Například, jestliže japonské slovo v Kanji má více než jednu výslovnost, zadejte správnou výslovnost v katakaně. Slovo v Kanji potom bude při třídění posuzováno podle zadané výslovnosti. Tato možnost je k dispozici pouze při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Hlavní položka

Vytvoří z vybraného textu hlavní položku abecedního rejstříku. LibreOffice zobrazuje čísla hlavních položek odlišně od dalších položek rejstříku.

Úroveň rejstříku

Určete úroveň rejstříku pro vloženou položku.

note

Tato volba je dostupná pouze pro obsah a uživatelem definované rejstříky.


Pro vybranou položku

Následující tři možnosti jsou k dispozici tehdy, je-li k položce přiřazen vybraný text. To je možné provést buď výběrem textu v dokumentu a následným otevřením tohoto dialogového okna, nebo použitím tlačítka Aktualizovat položku z výběru v tomto okně.

Použít na všechny další výskyty

Automaticky označí všechny výskyty vybraného textu v dokumentu. U změněné položky se shoda určuje podle původního výběru, nicméně do rejstříku se vloží změněná položka. Text v záhlaví, zápatí, rámcích a popiskách je ignorován.

Pouze celá slova

Vyhledá celá slova nebo buňky, které jsou stejné jako hledaný text.

Rozlišovat velikost

Vyhledá přesně znaky zadané do pole Najít bez toho, aniž by byla uvažována alternativní velikost písmen.

tip

Chcete-li vložit část textu a všechny její výskytů do rejstříku, vyberte požadovaný text, zvolte Úpravy - Najít a nahradit a klepněte na Najít vše. Poté zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku a klepněte na Vložit.


Vložit

Označí položku rejstříku v textu.

Zavřít

Zavře dialogové okno.

Smazat

Smaže vybranou položku z rejstříku. Text položky v dokumentu zůstane zachován.

note

Následující navigační tlačítka jsou k dispozici pouze v dialogovém okně Upravit položku rejstříku.


Předchozí položka (stejný název)

Přejde na předchozí položku rejstříku se stejným názvem a typem, jaké má aktuální položka.

Ikona Předchozí položka (stejný název)

Předchozí položka (stejný název)

Další položka (stejný název)

Přejde na další položku rejstříku se stejným názvem a typem, jaké má aktuální položka.

Ikona Další položka (stejný název)

Další položka (stejný název)

Předchozí položka

Přejde v dokumentu na předchozí položku rejstříku stejného typu.

Ikona Předchozí položka

Předchozí položka

Další položka

Přejde v dokumentu na další položku rejstříku stejného typu.

Ikona Další položka

Další položka

tip

Mezi položkami rejstříku můžete snadno přecházet pomocí lišty Navigace.


Podpořte nás!