Obsah a rejstřík

Otevře nabídku umožňující vložit jak položku rejstříku nebo použité literatury, tak obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík


Položka rejstříku

Označí vybraný text jako položku rejstříku nebo obsahu.

Položka použité literatury

Vloží odkaz na použitou literaturu.

Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury

Vloží rejstřík nebo obsah na aktuální pozici kurzoru. Chcete-li obsah či rejstřík upravit, umístěte na něj kurzor a zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

Podpořte nás!