Obsah a rejstřík

Otevře nabídku umožňující vložit jak položku rejstříku nebo použité literatury, tak obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík


Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury

Vloží rejstřík nebo obsah na aktuální pozici kurzoru. Chcete-li obsah či rejstřík upravit, umístěte na něj kurzor a zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

Položka rejstříku

Označí vybraný text jako položku rejstříku či obsahu nebo vybranou položku upraví.

Položka použité literatury

Vloží odkaz na použitou literaturu.

Podpořte nás!