Upravit pole (proměnné)

Upraví obsah polí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Upravit pole v místní nabídce vybraného pole.


Typ

Zobrazuje typ vybraného pole.

Vybrat

Seznam polí dostupných pro typ pole vybraný v seznamu Typ. Chcete-li pole vložit, vyberte ho a klepněte na Vložit.

Formát

Zobrazuje-li pole datum, čas nebo číslo, k přizpůsobení jeho vzhledu je použit Formát. V okně Formát se zobrazují běžné formáty, po klepnutí na „Další formáty“ můžete určit formát vlastní.

Neviditelná

Skryje v dokumentu obsah polí. Toto pole je do dokumentu vloženo jako tenká šedá značka. Tato možnost je k dispozici pouze pro typy polí "Nastavit proměnnou" a "Uživatelská pole".

Hodnota

Zadejte obsah, který chcete přidat do uživatelem definovaného pole.

Použít

Přidá uživatelem definované pole do seznamu Vybrat.

Ikona Použít

Použít

Tlačítka šipek

Pomocí tlačítek šipek přejdete v dokumentu na předchozí nebo další pole stejného typu.

Upravit

Je-li k dispozici, otevře dialogové okno pro úpravu obsahu pole. Toto dialogové okno závisí na typu pole.

Podpořte nás!