Vstupní pole

Vloží textové pole, které můžete otevřít a upravit klepnutím myší v dokumentu. Vstupní pole můžete použít pro text, nebo v něm můžete přiřadit novou hodnotu proměnné.

Pro změnu obsahu vstupního pole v dokumentu klepněte na toto pole a potom upravte text v dolním poli zobrazeném v dialogovém okně.

Odkaz

Horní pole zobrazuje název, který byl zadán v poli Odkaz na kartě Funkce nebo Proměnné v dialogovém okně Pole. Dolní pole zobrazuje obsah pole.

Další

Přejde na další vstupní pole dokumentu. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud umístíte kurzor přímo před vstupní pole a potom stisknete Shift+Ctrl+F9.

Podpořte nás!