Speciální značky

Pokud dokument obsahující pole uložíte jako HTML dokument, LibreOffice automaticky převede pole pro datum, čas a informace o dokumentu na zvláštní HTML značky. Obsah polí bude vložen mezi úvodní a koncovou HTML značku příslušného konvertovaného pole. Tyto speciální HTML značky jsou nestandardní a neodpovídají normalizovaným HTML značkám.

Pole aplikace LibreOffice Writer jsou v HTML dokumentu uvedeny značkou <SDFIELD>. Typ pole, formát a jméno zvláštních polí jsou součástí úvodní značky.Formát značky pole závisí na typu pole.

Pole data a času

Pro pole "Datum" a "Čas" má parametr TYPE hodnotu DATETIME. Formát je určen parametrem SDNUM, například DD:MM:YY pro datum, nebo HH:MM:SS pro čas.

Pro pole obsahující fixní datum nebo čas je jejich hodnota určena parametrem SDVAL.

Příklady zvláštních HTML značek pro datum a čas, které LibreOffice rozpozná jako pole, jsou uvedeny v následující tabulce:

Pole

Značka LibreOffice

Datum (neměnný)

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD.MM.YYYY">17.02.1998</SDFIELD>

Datum je proměnná

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD.MM.YYYY">17.02.1998</SDFIELD>

Čas (neměnný)

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Čas

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Pole typu Informace o dokumentu

Pro pole typu "Informace o dokumentu" má parametr TYPE hodnotu DOCINFO. Parametr SUBTYPE zobrazuje specifický typ pole. Například pro pole "Vytvořeno" (pole typu Informace o dokumentu) je SUBTYPE=CREATE. Pro pole typu Informace o dokumentu, která obsahují datum nebo čas, má FORMAT hodnotu DATE nebo TIME, a parametr SDNUM určuje, jaký formát čísla je použit. Parametr SDFIXED určuje, zda je obsah pole pevný či proměnný.

Obsah pevného pole obsahujícího datum nebo čas je určen parametrem SDVAL, jinak je obsah určen textem, který se nachází uvnitř párové HTML značky SDFIELD.

Příklady speciálních HTML značek pro Informace o dokumentu, které LibreOffice rozpozná jako pole, ukazuje následující tabulka:

Pole

Značka LibreOffice

Popis (pevný obsah)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Popis</SDFIELD>

Datum vytvoření

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. čtvrtletí 98</SDFIELD>

Čas vytvoření (pevný obsah)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS" SDFIXED>03:58:35</SDFIELD>

Poslední změna

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;DD.MM.YYYY">17.02.1998</SDFIELD>


Podpořte nás!