Informace o dokumentu

Pole "Informace o dokumentu" obsahuje informace o vlastnostech dokumentu, jako je například datum, kdy byl dokument vytvořen. Tyto vlastnosti zobrazíte volbou Soubor - Vlastnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Informace o dokumentu


note

Pokud exportujete nebo importujete HTML dokument, který obsahuje pole Informace o dokumentu, pro jejich zpracování se použijí zvláštní formáty LibreOffice.


Typ

Seznam dostupných typů polí. Chcete-li přidat pole do dokumentu, klepněte na typ pole, poté na pole v seznamu Vybrat a poté klepněte na Vložit. Jsou dostupné následující typy polí:

Typ

Význam

Komentáře

Vloží komentáře uvedené na kartě Popis dialogového okna Soubor - Vlastnosti.

Vytvořeno

Vloží jméno autora a datum nebo čas vytvoření dokumentu.

Vlastní

Vloží obsah vlastností uvedených na kartě Vlastní vlastnosti dialogového okna Soubor - Vlastnosti. (Zobrazuje se pouze tehdy, jsou-li vlastní vlastnosti zadány.)

Klíčová slova

Vloží klíčová slova uvedená na kartě Popis dialogového okna Soubor - Vlastnosti.

Naposledy vytištěno

Vloží jméno autora a datum nebo čas, kdy byl dokument naposledy vytištěn.

Změněno

Vloží jméno autora a datum nebo čas posledního uložení dokumentu.

Číslo revize

Vloží číslo verze aktuálního dokumentu.

Předmět

Vloží předmět uvedený na kartě Popis dialogového okna Soubor - Vlastnosti.

Název

Vloží název uvedený na kartě Popis dialogového okna Soubor - Vlastnosti.

Celková doba úprav

Vloží množství času stráveného úpravami dokumentu.


note

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


Vybrat

Seznam polí dostupných pro typ pole vybraný v seznamu Typ. Chcete-li pole vložit, vyberte ho a klepněte na Vložit.

tip

Chcete-li pole ze seznamu Vybrat rychle vložit, poklepejte na něj.


note

U polí "Vytvořeno", "Změněno" a "Naposledy tisknuto" můžete zahrnout autora, datum a čas příslušné operace.


Formát

Klepněte na formát, který chcete použít na vybrané pole, nebo klepněte na "Další formáty" a vytvořte si vlastní formát.

Klepnutím na „Další formáty“ otevřete dialogové okno Formát čísla, kde můžete vytvořit vlastní formát.

Neměnný obsah

Vloží pole jako statický obsah. To znamená, že takové pole nemůže být aktualizováno.

note

Pole s neměnným obsahem jsou vyhodnocena pouze při vytvoření nového dokumentu ze šablony, která obsahuje taková pole. Například pole datum s pevným obsahem vloží datum, kdy byl nový dokument vytvořen ze šablony (a toto pole už se nikdy nezmění).


Podpořte nás!