Informace o dokumentu

Pole "Informace o dokumentu" obsahují informace o vlastnostech dokumentu, jako je například datum, kdy byl dokument vytvořen. Tyto vlastnosti zobrazíte volbou Soubor - Vlastnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Informace o dokumentu


Ikona poznámky

Pokud exportujete nebo importujete HTML dokument, který obsahuje pole Informace o dokumentu, pro jejich zpracování se použijí zvláštní formáty LibreOffice.


Typ

Seznam dostupných typů polí. Chcete-li přidat pole do dokumentu, klepněte na typ pole, poté na pole v seznamu Vybrat a poté klepněte na Vložit. Jsou dostupné následující typy polí:

Typ

Význam

Změněno

Vloží jméno autora a datum nebo čas posledního uložení dokumentu.

Celková doba úprav

Vloží množství času stráveného úpravami dokumentu.

Komentáře

Vloží komentáře uvedené na kartě Popis dialogového okna Soubor - Vlastnosti.

Číslo revize

Vloží číslo verze aktuálního dokumentu.

Vytvořeno

Vloží jméno autora a datum nebo čas vytvoření dokumentu.

Vlastní

Vloží obsah vlastností uvedených na kartě Vlastní vlastnosti dialogového okna Soubor - Vlastnosti.

Naposledy vytištěno

Vloží jméno autora a datum nebo čas, kdy byl dokument naposledy vytištěn.

Klíčová slova

Vloží klíčová slova uvedená na kartě Popis dialogového okna Soubor - Vlastnosti.

Předmět

Vloží předmět uvedený na kartě Popis dialogového okna Soubor - Vlastnosti.

Název

Vloží název uvedený na kartě Popis dialogového okna Soubor - Vlastnosti.


Ikona poznámky

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


Vybrat

Seznam polí dostupných pro typ pole vybraný v seznamu Typ. Chcete-li pole vložit, vyberte ho a klepněte na Vložit.

Ikona tipu

Chcete-li pole rychle vložit ze seznamu, podržte a poklepejte na vybrané pole.


Pole

Funkce

Předchozí stránka

Vloží číslo strany předchozí strany v dokumentu.

Další stránka

Vloží číslo následující strany v dokumentu.

Číslo stránky

Vloží číslo aktuální stránky.


V položce Formát klepněte na formát číslování, který chcete použít.

Chcete-li, můžete vložit posun číslování pro zobrazené číslo strany. S posunem číslování jedna (1) zobrazí pole číslo o jedna vyšší než aktuální číslo strany, ale pouze v případě, že strana s takovým číslem existuje. Na poslední straně bude takovéto pole prázdné.

Ikona poznámky

U polí "Vytvořeno", "Změněno" a "Naposledy tisknuto" můžete zahrnout autora, datum a čas příslušné operace.


Formát

Klepněte na formát, který chcete použít na vybrané pole, nebo klepněte na "Další formáty" a vytvořte si vlastní formát.

Když klepnete na "Další formáty", otevře se dialog Formát čísla, kde můžete vytvořit vlastní formát.

Neměnný obsah

Vloží pole jako statický obsah. To znamená, že takové pole nemůže být aktualizováno.

Ikona poznámky

Pole s neměnným obsahem jsou vyhodnocena pouze při vytvoření nového dokumentu ze šablony, která obsahuje taková pole. Například pole datum s pevným obsahem vloží datum, kdy byl nový dokument vytvořen ze šablony (a toto pole už se nikdy nezmění).


Podpořte nás!