Funkce

V závislosti na zvoleném typu pole můžete přiřadit určitým funkcím podmínky. Můžete například definovat takové pole, které spustí makro, pokud na něj poklepete myší, nebo podmínku, při jejímž splnění bude pole skryto. Můžete také definovat pole, která pouze drží místo a pomocí kterých potom budete do dokumentu podle potřeby vkládat obrázky, tabulky, rámce a další objekty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Funkce


Typ

Seznam všech dostupných polí.

Typ

Význam

Podmíněný text

Vloží text, je-li určitá podmínka splněna. Zadejte například nejprve "sun eq 1" do políčka Podmínka a poté do políčka Potom text, který chcete vložit, pokud bude hodnota proměnné "sun" rovna "1". Pokud chcete, můžete také do políčka Jinak zadat text, který se má zobrazit, pokud podmínka není splněna. Proměnnou "sun" nastavíte tak, že klepnete na kartu Proměnné, zvolíte "Nastavit proměnnou", do políčka Název napíšete "sun" a hodnotu proměnné nastavíte v políčku Hodnota.

Vstupní seznam

Vloží textové pole, které zobrazí jednu položku ze seznamu. Tyto položky můžete libovolně přidávat, upravovat či odstraňovat a také můžete měnit jejich pořadí v seznamu. Pokud chcete zobrazit dialogové okno Zvolte položku, klepněte v dokumentu na konkrétní pole Vstupní seznam nebo stiskněte +Shift+F9.

Vstupní pole

Vloží textové pole, které můžete otevřít tím, že na ně v dokumentu klepnete. Potom můžete změnit text, který bude zobrazen.

Spustit makro

Vloží do dokumentu textové pole, které po klepnutí myší spustí makro. K přiřazení makra poli klepněte na tlačítko Makro.

Zástupný znak

Vloží pole, které pouze drží místo jiným objektům, například obrázku. Pokud vložíte do dokumentu pole typu zástupný znak, budete vyzván k vložení chybějící položky.

Skrytý text

Vloží textové pole, které bude skryto, pokud bude splněna zadaná podmínka. Pokud chcete tuto funkci použít, zvolte - LibreOffice Writer - Zobrazení a zrušte zaškrtnutí pole Skrytý text.

Skrytý odstavec

Skryje odstavec, pokud je splněna zadaná podmínka. Pokud chcete funkci použít, zvolte - LibreOffice Writer - Zobrazení a zrušte zaškrtnutí pole Skryté odstavce.

Sloučit znaky

Sloučí až 6 znaků, které se potom chovají jako jediný znak. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud jsou podporovány asijské fonty.


note

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


Formát

Seznam Formát se používá pouze u pole typu Zástupný znak. Formát určuje typy objektů, místo nichž mohou být zástupné znaky vloženy.

Podmínka

Pro pole spojené s podmínkou zadejte její kritéria zde.

Potom, Jinak

Text, který má být zobrazen při splnění podmínky, zadejte do pole Potom. Text, který má být zobrazen, pokud podmínka splněna není, zadejte do pole Jinak.

Do políček Potom a Jinak můžete vložit také databázová pole tak, že použijete formát "databáze.tabulka.pole".

note

Pokud tabulka nebo název pole v databázi neexistuje, nebude vloženo nic.


note

Pokud při zadání "databáze.tabulka.pole" použijete uvozovky, bude výraz vložen jako text.


Odkaz

Zadejte text, který chcete v poli zobrazit. Pokud vkládáte pole typu zástupný znak, zadejte text, který se má zobrazit jako tip, pokud nad polem podržíte ukazatel myši.

Formát

Vyberte makro, které chcete spustit při klepnutí na pole.

Název makra

Zobrazuje název vybraného makra.

Zástupný znak

Zadejte text, který se má zobrazit v poli typu zástupný znak.

Skrytý text

Zadejte text, který chcete skrýt při splnění podmínky.

Znaky

Zadejte znaky, které chcete sloučit. Můžete sloučit nejvýše 6 znaků. Tato možnost je dostupná pouze pro pole typu Sloučit znaky.

Hodnota

Zadejte hodnotu pro zvolené pole.

Makro

Otevře dialogové okno Výběr makra, ve kterém můžete zvolit makro, které bude spuštěno po klepnutí na vybrané pole dokumentu. Toto tlačítko je dostupné pouze pro funkční pole "Spustit makro".

Pro pole Vstupní seznam budou zobrazeny následující ovládací prvky:

Položka

Zadejte novou položku.

Přidat

Přidá obsah pole Položka do seznamu.

Položky v seznamu

Seznam položek. Nejsvrchnější položka bude zobrazena v dokumentu.

Odstranit

Odstraní zvolenou položku ze seznamu.

Přesunout nahoru

Posune vybranou položku v seznamu výše.

Přesunout dolů

Posune vybranou položku v seznamu níže.

Název

Zadejte jedinečný název pro pole typu Vstupní seznam.

Vybrat položku

Toto dialogové okno bude zobrazeno, pokud v dokumentu klepnete na pole typu Vstupní seznam.

Zvolte položku, kterou chcete v dokumentu zobrazit, a poté klepněte na OK.

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit pole: Funkce, ve kterém můžete upravit Vstupní seznam.

Další

Zavře aktuální Vstupní seznam, a je-li k dispozici nějaký další, zobrazí jej. Toto tlačítko se zobrazí, pokud otevřete pomocí +Shift+F9 dialogové okno Zvolte položku.

Podpořte nás!