Dokument

Pole se používají pro vkládání informací o aktuálním dokumentu (např. název souboru, šablona, statistika, uživatelské údaje, datum a čas).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Dokument


Chcete-li vložit do dokumentu pole, nejprve vyberte Typ, poté v seznamu Vybrat zvolte, která položka se má vložit, a klepněte na Vložit.

Typ

Seznam všech dostupných polí.

Vybrat

Udává, kterou položku lze vložit pro vybraný typ pole.

Dostupné hodnoty v poli Typ a seznamu Vybrat

Typ

Seznam Vybrat

Autor

Jméno nebo iniciály aktuálního uživatele (jak jsou zadány v - LibreOffice - Uživatelské údaje).

Datum

Vloží aktuální datum, a to buď jako neměnné pole (Datum (neměnné)), nebo jako proměnné (Datum), které je automaticky aktualizováno. Pole Datum ručně aktualizujete stisknutím F9.

Název souboru

Vloží jméno souboru a/nebo adresářovou cestu aktuálního dokumentu, případně i jméno souboru bez přípony.

Heading

Shows the heading number and/or the heading contents of a heading prior to the inserted field.

Stránka

Vloží číslo aktuální, předchozí nebo další strany.

Podpis odstavce

Vloží pole metadat s elektronickým podpisem pro odstavec. Pro podepsání odstavce je nutné mít elektronický certifikát.

Odesílatel

Vloží pole s uživatelskými údaji. Zobrazené údaje můžete změnit pomocí - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Statistika

Vloží statistiku o dokumentu, např. počet slov, jako pole. Statistiky dokumentu najdete v nabídce Soubor - Vlastnosti na kartě Statistika.

Šablony

Vloží pro aktuální šablonu název souboru, název souboru bez přípony, cestu nebo cestu a název souboru. Můžete také vložit položky Název šablony a Kategorie.

Čas

Vloží aktuální čas, a to buď jako neměnné pole (Čas (neměnný)), nebo jako proměnný (Čas), který je automaticky aktualizován. Pole Čas ručně aktualizujete stisknutím F9.


tip

Chcete-li pole ze seznamu Vybrat rychle vložit, poklepejte na něj.


Formát

Zobrazuje-li pole datum, čas nebo číslo, k přizpůsobení jeho vzhledu je použit Formát. V okně Formát se zobrazují běžné formáty, po klepnutí na „Další formáty“ můžete určit formát vlastní.

Klepnutím na „Další formáty“ otevřete dialogové okno Formát čísla, kde můžete vytvořit vlastní formát.

For type Heading, choose the format Heading number to display the heading number with the separator specified in Tools - Heading Numbering.

Choose Heading number without separator to display the heading number alone without the separator.

If the selected heading is not numbered, then the field is left blank.

note

Pro HTML export dat a časů se používají speciální formáty LibreOffice.


Neměnný obsah

Vloží pole jako statický obsah. To znamená, že takové pole nemůže být aktualizováno.

Up to level

Use this option with type Heading to specify which heading to display. The displayed heading is the first one before the field, whose outline level is equal to or less than the specified value.

Odchylka

Zadejte požadovaný posun číslování pro pole čísla strany, např. "+1".

S hodnotou Odchylka jedna (1) zobrazí pole číslo o jedna vyšší než aktuální číslo stránky, ale pouze v případě, že stránka s takovým číslem existuje. Na poslední stránce bude takovéto pole prázdné.

tip

Jestliže chcete změnit vlastní číslo strany a ne zobrazované číslo, nepoužívejte posun číslování, ale přečtěte si část Čísla stránek.


Odchylka ve dnech nebo v minutách

Zadejte požadovaný posun pro pole data nebo času.

Podpořte nás!