Pole

Vloží pole na pozici kurzoru. Dialogové okno obsahuje všechna možná pole.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Pole - Další pole

+F2

Na nástrojové liště Vložit klepněte na

Ikona

Vložit pole


O polích

Dokument

Pole se používají pro vkládání informací o aktuálním dokumentu (např. název souboru, šablona, statistika, uživatelské údaje, datum a čas).

Křížový odkaz

Zde vkládáte do dokumentu odkazy nebo odkazovaná pole. Odkazy jsou tvořeny odkazovanými poli v rámci stejného dokumentu nebo v poddokumentech hlavního dokumentu.

Výhodou vkládání křížových odkazů ve formě polí je jejich automatická aktualizace, dojde-li ke změnám původního obsahu. Stisknutím klávesy F9 můžete všechny odkazy v dokumentu aktualizovat.

Funkce

V závislosti na zvoleném typu pole můžete přiřadit určitým funkcím podmínky. Můžete například definovat takové pole, které spustí makro, pokud na něj poklepete myší, nebo podmínku, při jejímž splnění bude pole skryto. Můžete také definovat pole, která pouze drží místo a pomocí kterých potom budete do dokumentu podle potřeby vkládat obrázky, tabulky, rámce a další objekty.

Informace o dokumentu

Pole "Informace o dokumentu" obsahuje informace o vlastnostech dokumentu, jako je například datum, kdy byl dokument vytvořen. Tyto vlastnosti zobrazíte volbou Soubor - Vlastnosti.

Proměnné

Proměnná pole umožňují přidávat k dokumentu dynamický obsah. Je například možné použít proměnnou k resetování číslování stran.

Databáze

Do dokumentu můžete vložit pole (například adresu) z libovolné databáze.

Vložit

Vloží vybrané pole na pozici kurzoru v dokumentu. Chcete-li ukončit tento dialog, klepněte na tlačítko Zavřít.

Podpořte nás!