Tiskárna

Nastavte možnosti tisku pro obálku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obálka - Tiskárna


Podívejte se do dokumentace své tiskárny, jak nastavit tiskárnu pro tisk na obálky. Podle modelu tiskárny se obálky zakládají nalevo, napravo nebo doprostřed, rubem nebo lícem.

Vodorovně vlevo

Obálka je založena vodorovně u levého okraje zásobníku tiskárny.

Vodorovně na střed

Obálka je založena vodorovně uprostřed zásobníku tiskárny.

Vodorovně vpravo

Obálka je založena vodorovně u pravého okraje zásobníku tiskárny.

Svisle vlevo

Obálka je založena svisle u levého okraje zásobníku tiskárny.

Svisle na střed

Obálka je založena svisle uprostřed zásobníku tiskárny.

Svisle vlevo

Obálka je založena svisle u pravého okraje zásobníku tiskárny.

Tisk od horního okraje

Obálka je v zásobníku tiskárny založena tiskovou stranou nahoru.

Tisk od spodního okraje

Obálka je v zásobníku tiskárny založena tiskovou stranou dolů.

Posunout doprava

Zadejte velikost posunutí tiskové oblasti doprava.

Posunout dolů

Zadejte velikost posunutí tiskové oblasti dolů.

Aktuální tiskárna

Zobrazí jméno aktuální tiskárny.

Nastavit

Otevře dialog nastavení tiskárny, kde můžete nastavit další možnosti tisku, např. formát a orientaci papíru.

Podpořte nás!