Obálka

Zadejte adresu příjemce a odesílatele. Také můžete vložit pole z databáze, např. z databáze Adresy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obálka - Obálka


Příjemce

Zadejte adresu příjemce. Také můžete klepnout do tohoto pole a vybrat databázi, tabulku a pole a poté klepnout na tlačítko šipky. Takto do adresy vložíte pole. Pokud chcete, můžete text adresy naformátovat (např. použít tučné či podtržené písmo).

Odesílatel

Přidá na obálku adresu odesílatele. Zaškrtněte pole Odesílatel a poté vyplňte zpáteční adresu. LibreOffice do pole Odesílatel automaticky vkládá uživatelské údaje, které ale můžete změnit na požadované.

Databáze

Vyberte databázi, která obsahuje požadované adresy.

Tabulka

Vyberte tabulku, která obsahuje požadované adresy.

Pole databáze

Vyberte databázové pole, které obsahuje požadované adresy, a poté klepněte na tlačítko šipky vlevo. Údaj se vloží do adresního pole, ve kterém se nachází kurzor.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!