Obálka

Vytvoří obálku. Můžete určit adresáta a odesílatele, umístění a formát obou adres, velikost obálky a orientaci obálky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Obálka


Obálka

Zadejte adresu příjemce a odesílatele. Také můžete vložit pole z databáze, např. z databáze Adresy.

Formát

Určuje vzhled a rozměry obálky.

Tiskárna

Nastavte možnosti tisku pro obálku.

Nový dokument

Vytvoří nový dokument a vloží do něj obálku.

Vložit

Vloží obálku před aktuální stránku dokumentu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Jak smazat obálku z dokumentu

  1. Klepněte na stránku obálky, aby se přepnula aktuální stránka.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na pole ve stavovém řádku s textem "Obálka".

    Zobrazí se podnabídka s několika styly stránky.

  3. Z podnabídky zvolte styl stránky "Výchozí".

    Tím se odstraní speciální formátování "Obálka".

  4. Smažte rámce pro odesílatele a příjemce. Klepněte na okraj každého rámce a a stiskněte klávesu Del.

Podpořte nás!